Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, tarım sektörünün önemi ve önceliğinin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, iktidarın yanlış politikalarının tarımı bitirdiğini söyledi.
Çiftçi kalkınacak üretim artacak

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Çiftçisi aç olan bir ülkenin halkı da açtır. Önce çiftçimizi kalkındıracağız” dedi.
Yaşar, AKP’nin tarım politikalarında yaptığı hataların bedelini çiftçi ile halkın ödediğini ileri sürdü.
Yaşar, “Tarım topraklarımızı taviz vermeden, amasız ve fakatsız koruyacağız.
Ziraat Bankası çiftçinin bankası olacak, kuruluş amacına dönecek, çiftçiye üretim için ucuz kredi verecek. Kurumları yeniden yapılandıracağız. Et ve Süt Kurumu, Çay-Kur, TMO gibi KİT’ler ile tarımsal kooperatif ve birlikleri çiftçiyi ve üretimi destekleyecek şekilde yeniden etkin hale getireceğiz. Her köye en az bir teknik personel ataması yapacağız. Kooperatifçiliği destekleyeceğiz. Çiftçilerimiz, her yıl milli gelirin en az yüzde 1’i kadar destek alacak. Tarım Kanunu’nda yazmasına rağmen bugüne kadar ödenmeyen tarımsal destekleri bir plan çerçevesinde ödemeye başlayacağız. Ödeme her yıl Ekim ayı öncesinde peşin yapılacak.
Çiftçilerimizin borç yükünü hafifleteceğiz: Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız” dedi.
Mazottan vergi
Yaşar, “Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız. Çiftçi ürün fiyatını ekmeden önce bilecek: Ürün taban fiyatlarını bir yıl önce açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi belli ürünlerde alım garantisi vereceğiz. Çiftçimiz sulama faturasını hasattan sonra ödenecek: Yani tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturası hasattan sonra ödenecek. Hiçbir tarım aracı haczedilemeyecek. Doğrudan gelir desteği kapsamında yapılan ödemelerden vergi ve banka komisyonları kalkacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız.
Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız. Yem maliyetini düşürmek için meraları düşük ücretle besiciye açacağız. Süt üreticimiz 1 kilo süt satıp, bunun parasıyla en az 1,5 kilo yem alabilecek. Besicimiz ürettiği 1 kilo eti satarak, bunun parasıyla 25 kilo yem alabilecek” dedi.

Yorumlar