Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Hakkı Yurtlu, Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Derneklere bir uzatım daha

Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Hakkı Yurtlu, dernek genel kurul toplantıları, bildirim ve beyannameleri ile genel kurul toplantıları süresinin uzatıldığını söyledi.
Yozgat Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Hakkı Yurtlu, Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Yurtlu, “7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu kapsamda; Dernek beyanname ve bildirimlerinin 31.10.2020 tarihine kadar bildirilmesi, Şubesi bulunmayan dernekler ile dernek şubelerince yapılması gereken genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması, Şubesi bulunan derneklerin ise şube genel kurul toplantılarının tamamlanmasından sonra 5253 sayılı Dernekler Kanunun 7 nci ve Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılması gerekmektedir” dedi.

Yorumlar