Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emine Babaoğlan Çelik tarafından “Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu seminer verildi.
Eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Babaoğlan Çelik, ilk, orta ve lise okul müdür ve öğretmenlerine yönelik “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” konulu seminer verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ve Bozok Üniversitesi işbirliği çerçevesinde planlanan eğitimlerin ilki Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve eğitim kurumları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emine Babaoğlan Çelik tarafından “Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu seminer verildi.
“Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” adlı sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Emine Babaoğlan Çelik, Bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla toplumsal yaşamı çeşitli yönleriyle etkilediğini, bu durumdan kuşkusuz eğitim kurumlarının da etkilendiğini belirtti.
Çelik, yaşanan gelişme ve değişme sonucunda daha nitelikli insan gücünün ve bilgi çağına uyum sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesi konusunun, eğitim kurumlarını sürekli yeni yaklaşım ve arayışlara yöneltmekte olduğunu dile getirdi.
“Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi” adlı sunum gerçekleştiren Çelik, sınıf yönetiminin; öğrencileri baskılama, hizaya getirme veya susturma değil, öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleştirme ve öğrenilenleri davranışlara dönüştürme etkinliği olduğunu belirtti.
İletişimin ise, aktarım veya aktarmaktan daha çok bilgileri, duyguları ve düşünceleri birey, grup ve toplum düzeyinde aynı biçimde ve içerikte ortaklaştırma olduğunu belirten Çelik, sınıfta disiplin oluşturma, geleneksel disiplin anlayışı, pozitif disiplin anlayışı ve onur grupları disiplin anlayışları açıklanarak öğrenciler üzerindeki etkileri örneklerle dile getirildi.

Yorumlar