‘Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak Öğretmen ve Veli Araştırması’nın detayları açıklandı
‘Endişeler ortadan kaldırılmalı’

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle endişelerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “Burada yapılması gereken, kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı bir şekilde alınmasıdır” dedi.
Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde toplam 9 bin 64 öğretmen ve 20 bin 52 velinin katıldığı ‘Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak Öğretmen ve Veli Araştırması’nın detaylarını paylaştı.
Pandemi sürecinde okulların açılması ile birlikte hastalığın yayılmaması açısından her türlü tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Şerefli, “Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Öğretmenler ve veliler haklı olarak okulların açılması ile birlikte virüsün bulaşması konusunda kaygılıdırlar. Burada yapılması gereken, kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli olarak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır” dedi.
‘Veli ve öğretmenler bilgilendirilmeli’
Şerefli, ayrıca okulların fiziki mesafe kurallarını dikkate alarak sınıf mevcutları kalabalık olan okulların sosyal mesafeye uygun olarak okul ve sınıf ortamlarının azaltılması gerektiğini aktardı. Başkan Şerefli, Sosyal mesafe kuralına uygunluğu sağlama adına alınan tüm önlemler hakkında velilerin ve öğretmenlerin ayrıntılı olarak bilgilendirilmesinin, velilerin ve öğretmenlerin kaygılarını gidereceğini aktardı. Şerefli, “Veliler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin önemli bir öğrenme kaybı yaşayacağını ve duygusal olarak olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Bundan dolayı gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitime başlanmalıdır”dedi.
“Okul bazlı telafi eğitimleri olmalı”
Eğitimin uzaktan yapıldığı öğrenme kayıplarının okullara göre farklılaştığı, uzaktan eğitime oldukça az katılım sağlanabildiği gözlendiği için bunların tespit edilip, öğrencilerin bilgi ve becerilerine uygun okul bazlı telafi eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Şerefli, uzaktan eğitimin devam edeceği varsayıldığında öğretmenlerin canlı ders performanslarının arttırılması açısından teşvik edici ve motive edici çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Canlı derse katılım noktasında ailelere de iş düştüğünü belirten Başkan Miran, çocukların canlı derse yönelik ilgisini arttıracak davranışların aileler tarafından gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Şerefli, “Öğretmenler ve aileler arasında etkin bir iletişim kurulmalı, çocuklarını derslere yönlendirme konusunda desteklenmelidir. Uzaktan eğitimin yapılması için maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçların yanında internet bağlantısı desteğinin verilmesi önemlidir” diye konuştu.
“Uzaktan eğitim”
Araştırmada iki önemli ayrıntıya dikkat çeken Başkan Şerefli, velilerin yüzde 70,6’sı, öğretmenlerin yüzde 63,8’i okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade ettiğini, uzaktan eğitim sürecinde televizyona erişim konusunda velilerin yüzde 28’inin, cep telefonuna erişim konusunda yüzde 50’sinin, internete erişim konusunda yüzde 50’sinin ve bilgisayara erişim konusunda ise yüzde 48’inin sorun yaşadıklarını kaydetti.
Son olarak eğitim çalışanlarının salgın sürecinde büyük fedakarlık göstererek Vefa Sosyal Destek grupları, filyasyon ekiplerinde ve kamu hizmetinin sürdürülmesi ekseninde kamu yararının görüldüğü her faaliyette görev aldıklarını hatırlatan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber yürütülmesinin planlandığı bir süreçte öğretmenlerin asli görevleri dışında işleri yapmaya zorlanmaması gerektiğini de vurguladı.

Yorumlar