SOGED tarafından hazırlanan proje çerçevesinde "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenlendi
Gençlere çözüm yolu

Sorgun Gençlik Derneği (SOGED) koordinatörlüğünde hazırlanan proje kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi düzenlendi.
Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen “Genç Değişim, Genç Gelişim” başlıklı proje çerçevesinde "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.
SOGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitimin gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmalarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlendiğini aktardı.
Başkan Uğuz, Projenin belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütün olduğuna değindi.
Dernek Başkanı Uğuz, günümüzde proje yazabilen ve yürütebilen gençler daha kolay istihdam edildiğini kaydetti. Birçok kurum, kuruluş ve STK proje koordinatörü ve proje asistanı aradığına değinen Başkan Uğuz, “Kendi mesleğinin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek gençleri herkesten farklı kılıyor. Eğitim ile gençler, sadece proje yazmayı öğrenmedi. Uygulanan yenilikçi yöntemlerle, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri gibi kazanımlarda elde ettiler. Eğitimde, fon veren kuruluşlar, proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formlarını tanıma gibi birçok konuda yeterlilikleri arttı” dedi.
Başkan Uğuz, eğitim programında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde düzenlenen projeler hakkında gençlere kapsamlı bilgi verildiğini kaydetti. SEVİLAY KAYAASLAN

Yorumlar