GSS prim borcu olanlar için 2020 Sağlık Hizmeti Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
GSS SAĞLIK HİZMETİ UZADI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların 2020 yılı içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ENDİŞELER SONA ERDİ
2019 yılının sona ermesinin ardından GSS prim borcu olanların sağlık hizmeti alıp almayacaklarına dair düzenleme detayları merak ediliyordu. Ocak ayının ilk haftasında konuya ilişkin yeni düzenleme olmaması vatandaşları 5 Milyon GSS prim borçlusunu endişelendirirken bu konuya ilişkin karar 8 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
GSS PRİM BORCU OLANLAR İÇİN SAĞLIK HİZMETİ MÜJDESİ
Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınan düzenleme kapsamında, Genel Sağlık Sigorta prim borcu olan vatandaşlar 2020 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. GSS prim borcu olan yaklaşık 5 milyona yakın vatandaş; Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak. Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu. İlk Düzenleme 2019 Yılında yapılmıştı. GSS prim borcu olan vatandaşlar adına bir düzenlemede 2019 yılı başında yapılmıştı. O dönem yapılan düzenleme kapsamında GSS prim borcu olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamamalarına ilişkin düzenleme 1 yıl süreyle uygulanmamıştı. 2020 yılı başı itibariyle sona eren bu süreç yeni düzenleme bir yıl daha uzatıldı. Bu karar ile GSS prim borcu olanlar, 2021 yılı başına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.
ENDİŞELER GİDERİLDİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47b maddesi kapsamında sigortalı olan Bağ-Kur sigortalıları ve 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekiyor. 2019 Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu olan Bağ-Kur ve zorunlu GSS’liler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlanmış ve sürenin bitimi ile birlikte 1 Ocak’tan itibaren prim borcu nedeni ile sağlık hizmeti alamayanların durumu ne olacak tartışmaları başlamıştı. Yapılan açıklama ile birlikte bu süre 1 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılarak vatandaşın sıkıntısı şimdilik giderilmiş oldu.
2021 SON TARİH
Son açıklamaya göre 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Bağ-Kur ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olup, 60 günden fazla prim borcu olduğundan dolayı sağlık hizmeti alamayanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

 

Yorumlar