Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamında "Endüstriyel Kenevir” alanında İhtisaslaşan Bozok Üniversitesi bu yöndeki çalışmalarına start verdi.
KARADAĞ KENEVİR ÇALIŞTAYINA KATILDI

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde düzenlenen “Kenevir Çalıştayına” katılarak "Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” projesini anlattı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi’nde düzenlenen çalıştayda, kenevirin tarihsel ve hukuksal arka planı, dünyada kenevir pazarı, endüstriyel kenevir üretimi ve kenevirin Türkiye’deki durumu, kenevirin sağlık alanında kullanımı, biyodizel ve biyokompozit olarak kullanımı, yenilenebilir enerji kaynağı olarak kenevir gibi konu başlıkları ele alındı.
Çalıştayda konuşan Rektör Karadağ, Bozok Üniversitesinin, endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşmaya yönelik izlenecek yol haritası ve atılacak adımlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

“Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” projesi ile kısa sürede kenevirin değerlendirildiği bütün alanlara yöneleceklerini belirten Rektör Karadağ üzerinde yoğunlaşacakları üç temel çalışma alanının batarya yapımı, biyoenerji ve kenevir esaslı ilaç hammaddesi üretimi olduğunu söyledi.

Karadağ projenin ayrıca tekstil, otomotiv, kağıt, inşaat ve bunun gibi sektörlere katkı sağlayarak dışa bağımlılığın azaltılması, istihdamın artırılması ve bölgedeki göçün önüne geçilmesi gibi önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.
Çok sayıda akademisyenin katıldığı çalıştay da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da kenevir üretimi, kenevirden elde edilen ürünler ve kenevirin katma değer olarak bölgesine sağlayacağı kazanımlar hakkında bilgi verdi.

Yorumlar