Modern hayvancılık için KOP destekleri devam ediyor
Müracatlar başlıyor

Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölge hayvancılığının gelişimine katkıda bulunmak ve sürü yöneticileri ile hayvan refahını artırmak için hazırlanan projelere hibe desteklerini sürdürüyor.
Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesinde; tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi proje uygulamaları sahada etkisini göstermeye başladı.
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yaşam standartlarını yükseltecek gerek hayvan varlığını artıracak gerekse mevcut hayvan varlığının refahını sağlayacak yenilikçi her projenin arkasında durduklarını belirterek, modern şartlarda yapılan hayvancılığın hem ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını, hem de sosyal hayatı kolaylaştırdığını belirtti.
Özkaya, 2019 yılında hazırlanan ve KOP Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “KOP Bölgesinde Sürü Refahını Arttırma Projesi” kapsamında teknik destek için ilana çıkıldığını söyledi.
Özkaya, proje kapsamında İl Merkezi ve merkez köylerde ikamet eden 15 üreticiye 15 adet portatif barınak, 30 adet suluk ve 30 adet yemlik desteği verileceğini aktardı.
Özkaya, destekten yararlanmak için şartları şu şekilde açıkladı:
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yozgat İl merkezi veya merkez köylerde ikamet ediyor olmak. 18 – 65 yaş arasında olmak. İlan tarihi itibari ile Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) ve Arı Üreticileri Birliğine üye olmak. En az 100 baş küçükbaş hayvana sahip olmak. HAYBİS ve Damızlık Koyun-Keçi Birliğine üye olmak. Yayla hayvancılığı yapıyor olmak. Proje başvuru tarihi itibari ile hayvancılık işletmesinin en az 3 aydır aktif olması. Verilecek materyallerde oluşabilecek hasarlardan sorumlu olmak. Proje tutarının % 30’unu proje hesabına yatırmayı taahhüt etmek. Başvuru tarihi itibari ile vergi mükellefi olmamak, ücretli çalışıyor olmamak, çalışıyor ise projenin uygulanmaya başlanması ve komisyon marifeti ile faydalanıcıların tespit edilmesinin müteakiben ücretli olarak çalışmadığını 15 gün içinde belgelemek. Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından faydalanmamış olmak. Belirtilen mevcut şartlarda yeterli başvuru olmaması halinde şartlar yürütücü kuruluş tarafından belirlenecektir. KOP Kalkınma Ajansı tarafından destek görmeye hak kazanan proje kapsamında yukarıda belirtilen şartlara haiz üreticilerin ilgili evraklarla birlikte İl Müdürlüğü Genel Evrak birimine başvurularını 28.09.2020- 09.10.2020 tarihleri arasında yapması ilgililere duyurulur.”

Yorumlar