Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Stratejileri” konulu seminer verdi.
Online proje semineri

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak “Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Stratejileri” konulu seminer verdi. İnternet üzerinden düzenlenen toplantıya 37 kişi katıldı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Tuna, toplantının açılışında kısa bir konuşma yaparak, davetlerini kırmayıp bilgi ve birikimleri ışığında proje süreçleri konusunda seminer vermeyi Kabul ettiği için Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.
TÜBİTAK destek programları başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlanacak projeler için de faydalı olacak teknik bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bilimsel araştırma projeleri özelinde proje döngüsü yönetimi, projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri hakkında inceliklerden bahsetti. Durum analizi, proje yazım teknikleri, stratejik plan ve kalite unsurları yanı sıra projelerde sık karşılaşılan hatalar, onların sebepleri üzerinde durdu ve önerilerini paylaştı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araş. Gör. Işkın Özbulduk Kılıç’ın moderatörlüğünde yürütülen buluşmada, katılımcıların sorularına da cevaplar verildi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın detaylı açıklamalar yaptığı seminer için çok güzel bir toplantı olduğu ve verimli geçtiği, pek çok noktaya değinildiği katılımcılar tarafından belirtilerek, kendisine teşekkür ettiler.

Yorumlar