Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, “Esnaf ve sanayicimizin borçlarını ödemekte zorlandığı bu dönemde borçlara getirilen yapılandırma imkânı piyasaları bir nebze rahatlatacaktır” dedi.
Piyasalar rahatlayacak

Yozgat Serbest Muhasebesi Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, Hazine alacaklarının yeniden yapılan yasa düzenlemesinin Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlandığını ve ayrıca 18 taksit imkanı da sunulduğunu söyledi.
Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, “Esnaf ve sanayicimizin borçlarını ödemekte zorlandığı bu dönemde borçlara getirilen yapılandırma imkânı piyasaları bir nebze rahatlatacaktır” dedi.
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içerdiğini belirten Başkan Bulut; “Borçların yapılandırılması yaklaşık 500 milyarlık büyüklüğü kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek” ifadelerini kullandı.
31 Ağustos 2020
yapılandırma için milat
İhtilaflı alacakların yapılandırma kapsamına dâhil edilmediğine dikkati çeken Başkan Bulut; “31 Ağustos 2020 yılına kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına dâhil edilirken İhtilaflı alacaklar ise yapılandırma kapsamında bulunmamaktadır. Yapılandırma için yılsonuna kadar başvuru yapılabilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacaktır. Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecektir. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecektir. Taksitlerin bir kısmının ödenmemesi durumunda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak ve kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecektir” diye belirtti.
Yapılandırmada
sosyal güvenlik kapsamı
Yapılandırma kapsamında olan SGK borçlarıyla ilgili de açıklama yapan Başkan AbdBulut; “Yapılandırmada önemli konulardan biri de SGK’ya olan borçlar. 31 Ağustos 2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Genel Sağlık Sigortası için gelir testine hiç başvurmamış olan vatandaşlarımız 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç tahakkuk etmeyecektir. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamı silinecek. Bağ-kurlular için de yasa yürürlüğe girdiği tarihten iki ay sonraya kadar prim borçlarını ödemeyen veya yapılandırmayan Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda bulunanlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecektir” dedi.
Ödemede 18 ay taksit imkânı
Başkan Bulut, yapılandırılan borçların ikişer ayda bir olmak üzere en fazla 18 taksit şeklinde ödeneceğini vurgulayarak şunları söyledi; “Borçların yapılandırılmasında esas alınacak oran yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE’dir. Yapılandırılan borçların ödemesi seçeneğe göre 6 ila 18 taksit arasında olacak şekilde ikişer ayda bir yapılabilecektir. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim uygulanacaktır. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır.”

Yorumlar