Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'nde proje danışmanlığı semineri düzenlendi.
Seminerler göz dolduruyor

Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen , “Öğretmenler için Proje Danışmanlığı ve Proje Döngüsü” semineri 25 Haziran 2019 Salı günü öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, tarafından verilen seminerde proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri ile ilgili temel kavramlar üzerinden detaylıca bilgiler verildi.
Etkileşimli bir yolla, dileyicilerin katılımına açık ve tartışma zemini içerisinde gerçekleştirilen seminerde, proje, araştırma, bilim insanı, veri madenciliği, bilimsel bilgi, hipotez, inovasyon, stratejik plan, başarı ölçütü, literatür taraması, SWOT analizi ve proaktif düşünce kavramları ele alındı. Proje genel değerlendirme kriterlerinden özgün değer, yöntem, yaygın etki, yapılabilirlik / proje yönetimi unsurları açıklandı.
Öğrenci projesi ve bu projelerde öğretmenin proje danışmanlığı rolü üzerinde duruldu. Öğrenci projelerinde öğretmenlerin rehberlik ve yol gösterici pozisyonda olmaları gerektiği ifade edildi. TÜBİTAK – 4004, TÜBİTAK – 4005, TÜBİTAK – 4006, TÜBİTAK – 4007 ve TÜBİTAK – 2237 programları hakkında bilgiler verildi. Bu programların bilimin yaygınlaşması, popüler ve aktüel yanlarının toplumun farklı kesim ve katmanlarına dönük aktarılması bakımından önemli fırsatlar içerdiği belirtildi. Bu programlar çerçevesinde yapılacak proje faaliyetleri ile okullarda sinerji oluşturulabileceği ve çevrede olumlu bir ambiyans ortaya çıkartılabileceği ifade edildi. Geçen yıl Yozgat’ta 2 adet TÜBİTAK-4004 programı kapsamında desteklenen proje gerçekleştirildiği, bu sene ise Yozgat’ta ilk kez TÜBİTAK-4007 kapsamında desteklenen bir bilim şenliği gerçekleştirildiğinin altı çizildi.
Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat’ta proje faaliyetleri bakımından olumlu gelişmeler olduğu artarak devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Okullarda STEM tabanlı uygulamaların faydalı biçimde artırılmasının önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Böyükata, “Öğrencilerin dahil edileceği proje etkinlikleri aracılığıyla onların mizaçlarını, yeteneklerini ve eğilimlerini tanıyarak, karakter ve kişilik gelişimlerine daha faydalı destekler verilebilir” dedi.
Programda, Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini içine alan ORAN Kalkınma Ajansı programlarına da değinildi ve uluslararası destek programları için Ulusal Ajans bünyesinde yürütülen Erasmus plus programlarının takip edilmesinin yerinde olacağına da değinildi. Katılan öğretmenlerin sorularının da cevaplandığı toplantının faydalı geçtiği belirtilerek ileriki zamanlarda daha geniş sürelerde eğitim etkinlikleri yapılması da önerildi.

 

Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Koyuncu, okulda proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verebilmek amacıyla, öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirdikleri seminer için davetlerini kabul ederek, mesleki bilgi ve araştırmalarınızdan edindiği birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.

Yorumlar