Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen “Sen Değişirsen Dünya Değişir “ proje kapsamında kurumsal kimlik ve kurum kültürü eğitimleri başladı.
“SEN DEĞİŞİRSEN DÜNYA DEĞİŞİR”

Yedi hafta boyunca sürecek olan eğitime İl Sağlık Müdürlüğü tüm yönetici ve çalışanları katılacak.
İl Sağlık Müdür Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Müdürlüğümüzde, yaklaşık 350 sağlık çalışanı il yönetiminde çalıştıkları için, kurumu temsil etmekte, il ve ilçedeki toplam 5400 sağlık çalışanlarıyla iletişim halindedirler. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde çalışanlar, il ve ilçede sağlık hizmetinde karar verici, uygulayıcı, sahada olan çalışmaların takipçisi kişiler olduğundan, bu kişilere, kurumsallaşma, sürekli gelişim, kalite, kurum kültürü, değişimin kabullenmesi, performans, verimlilik konularında verilecek eğitimler, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarında etkin davranış değişikliği meydana getirecektir. Kurumsal bağlılık hakkında bilgi sahibi olacaklar, farkındalıklarını artıracaklar, verimli organizasyon oluşturabilmenin uygulanabilir ve pratik çözümlerini öğreneceklerdir.
Ayrıca kurum kimliği oluşturmanın gerekleri, kurumsal imaj, kurumsal ün, kurumsal kimlik kararında etkenler, kurum vizyon ve misyonu, kurumun insan yapısı, kurum hedefleri, kurumsal kimlik oluşturmanın faydaları, kurumsal kimliğin yansıtılması, logo, amblem ve kurum standartları, kurum kimliğinin üst yönetim ve çalışanlar tarafından benimsenmesi konular uygulamalarla aktarılacak. Bizler değişmeye başladığımızda dünyada da fark yaratmaya başlayacağız, sağlık alanında da kendi hayatlarımızda da” dedi.

Yorumlar