SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA),2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda şekillendiğini söyledi.
Sürdürülebilir  kalkınma çalıştayı

Avrupa Gençlik, Eğitim ve Spor Derneği (AGES-DER) Koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Derneği ortaklığında ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA3 Gençlik Diyaloğu programı kapsamında yürütülen “Geleceği Sahiplenmek-Sürdürülebilir Kalkınma” başlıklı projenin II. Bölge Çalıştayı Sorgun'da düzenlendi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA),2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda şekillendiğini söyledi.
Dünyanın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturulmasının amaçlandığına değinen Uğuz, Türkiye’nin 1992 yılında Rio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sonra 1996'da SK kavramına somut olarak 7’inci Kalkınma Planında yer verdiğini ve konuyu kamusal düzeyde gündemine almış sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine yansıttığını kaydetti.
Dernek Başkanı Uğuz, “ Kalkınma Planlarıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramına yer veren ve odağına alan sektörel ve tematik ulusal politika ve strateji belgeleri de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli parçalarıdır. Hem Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Planında hem de 11.Kalkınma Planında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının önceliklerimiz doğrultusunda politikalara yansıtılması, amaçlara ilişkin etkili bir takip ve gözden geçirme mekanizması oluşturulması "temel amaç olarak belirtilmiş, Politika ve Tedbirler açıklanmıştır” dedi.
Uğuz, Proje genel amacıyla "gençlerin katılımı olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmanın mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerinde farkındalıklarının arttırılması, karar alıcılar için bir politika belgesi oluşturulması"nın hedeflendiğine değindi.
"NİTELİKLİ EĞİTİM" VE "İKLİM EYLEM" KONULARI ELE ALINDI
Üç gün süren çalıştaya Yozgat, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı’dan toplam 30 genç katıldı.
Çalıştayda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Nitelikli Eğitim" ve "İklim Eylem" başlıklı konularını ele alındı. Bölgesel çalıştaylar tamamlandıktan sonra Niğde7de Zirve programı düzenlenerek, karar alıcılar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerine bir politika belgesi oluşturulacak.

Yorumlar