TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yer alan “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımalar” ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlemesine ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” kapsamında bilgi verdi.
TKDK’dan ‘hibe’ brifingi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yatırımcılara hibe destekleri hakkında bilgi verildi.
TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yer alan “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımalar” ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlemesine ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” kapsamında bilgi verdi.
Hayvancılık yatırımları
Türker, büyükbaş ve küçükbaş süt ve besi hayvancılığı için yeni veya mevcut ahır ve ağılların yapım işleri ve makine ekipman alınımı, hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmelerinin kurulumu, etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu için ise tesislerinin yenilemesi ve modernizasyon işleri için yapılacak yatırımların uygun harcama tutarları en az 5 bin Avro ile 500 bin Avro arasında olması gerektiği ifade etti. Türker, bu kapsamda yapılacak yatırımların proje kabul işlemleri 16 Mart 2021 tarihinde sonlandırılacağını aktardı.
Gıda işleme ve pazarlama yatırımları
Türker, “Gıdada lokomotif sektörler arasında yer alan süt, kırmızı et, kanatlı eti, meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri ve soğuk hava depolarının kurulumu kapsamındaki işletmeler için yapılacak yatırımların uygun harcama tutarları en az 30 bin Avro ile 3 milyon Avro arasında olması gerekiyor. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar için proje kabul işlemleri ise 23 Mart 2021 tarihinde sonlandırılacak” dedi.
Hibe desteklerinin
kapsamı ve oranları
TKDK İl Koordinatörü Türker, hibe desteklerinden gerçek ve tüzel kişiler, üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler ve özellikle gıda işleme ve pazarlama sektörü için küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanabileceği ifade ederek, hibe desteğinden yaralanacak yatırımlar için yapım işleri, makine ekipman alımı, mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri ile görünürlük giderleri hibe destekleri kapsamında olduğunu ve destek oranlarının %40 ile %70 arasında değiştiğinin altını çizdi.
Ayrıca yapılacak yatırımların uygun harcama tutarlarının KDV’den muaf olduğunu ve hibe desteklerinin yarısı oranında yatırımcıların avans talebinde bulunabilecekleri vurgulayan Türker, IPARD II kapsamında verilecek hibe desteklerinin il ekonomisinin canlanmasına ve istihdama katkı sağlayacağına değindi.
İl Koordinatörü Türker, hibe desteklerinin değerli yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek bu fırsatın yatırımcılar tarafından değerlendirilmesini ve projeleriyle birlikte bir an önce İl koordinatörlüğümüz ile irtibata geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yorumlar