Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, “Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı” dedi.
Toplumsal bilinç artırılmalı

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, zoonotik hastalıklar ile mücadelede başarı, tek sağlık yaklaşımı ve uygulaması ile mümkün olacağının altını çizerek, “acilen yapılması gereken, kamu yapılanmasında uluslararası yasalara ve kabullere uygun etkin, motivasyonu yüksek, yetki ve sorumluluk kargaşası yaşanmayan, çözüm odaklı, merkezden taşraya emir komuta zinciri içinde çalışan bütüncül bir yapılanmanın, Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, ayrıca Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tesis edilmesidir” dedi.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, hayvanlardan insanlara geçen öldürücü bir hastalık olan kuduza dikkat çekerek, evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının eş zamanlı aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımın uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.
Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, “Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı” dedi.
Anteplioğlu, 28 Eylül “Dünya Kuduz Hastalığı Farkındalık günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yılın teması “Kuduza son ver: İşbirliği yap, aşılat” olarak belirlendiğini aktardı.
Kuduzun özellikle sınır tanımayan bir hastalık olduğunu akılda tutarak ortadan kaldırılması için uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde iş birliğine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Anteplioğlu “Dünya Sağlık Örgütüne göre kuduz hastalığı dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul edilmekte olup, kuduz hastalığı nedeni ile her 9 dakikada 1 kişi ve her gün 160 kişi, yüzde 40’ı çocuk olmak üzere yılda yaklaşık olarak 59 bin kişi hayatını kaybetmekte. Kuduzla Mücadele Küresel Birliği (GARC) tarafından kuduzun neden olduğu küresel ekonomik yükün her yıl 8.6 milyar dolar, dünya çapında her yıl yaklaşık olarak 9 ila 12 milyon kişinin kuduza karşı korunma ve tedavisinin toplam maliyetinin ise yaklaşık 2.1 milyar dolar olduğu rapor edildi” ifadelerine yer verdi.
Kuduzla Mücadele Küresel Birliği’ne göre dünyadaki köpek popülasyonunun en az yüzde 70’inin aşılanmasıyla insanlarda kuduz hastalığına bağlı ölümlerin ortadan kaldırılabileceği belirten Anteplioğlu, “Ülkemizde son 20 yıl değerlendirildiğinde kuduz olan hayvanların yüzde 90.17’sinin evcil hayvanlar olduğu ve ilk sırayı yüzde 43.62 ile köpeklerin aldığı görülmektedir. Bu vakalar coğrafik olarak Ege, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha çok görülmektedir. 2014 yılı itibariyle İç Anadolu Bölgesi’nde de vakalar görülmeye başlanmıştır. Ülkemizde geçmişte ağırlıklı olarak köpekler aracılığıyla yayılan hastalık, son yıllarda değişim göstermiştir. Hastalık, sokak köpeklerinden tilkilere, yani yaban hayatına, bunun yanı sıra yabani hayvanların saldırıları ile meralarda çiftlik hayvanlarına bulaşmaktadır. Sahipli hayvanlar, sahipsiz hayvanlar ve yabani hayvanların eş zamanlı bağışıklığı sağlanamadığından hastalık bu gruplar arasında hayatiyetini devam ettirmekte ve yok edilememektedir. Bunun doğal sonucu olarak ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 250 bin kuduz riskli temas bildirimi yapılmaktadır” dedi.

Yorumlar