T.C. ŞEFAATLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 29 Aralık 2021 Çarşamba (4 ay önce)
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Şefaatli İlçe, 96 Ada, 9 Parsel, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, Bahçelievler Mevkii, Yozgat ili Şefaatli ilçesi Bahçelievler Mahallesi 96 ada 9 parsel 562,00 m² kargir ev ve avlusu olan taşınmaz Şefaatli Devlet Hastanesinin 220 metre batısında, 150 metre kuzeybatısında, Şefaatli Adliyesinin 300 metre güneybatısında ilçe merkezinde konumludur. Taşınmaza ait tapu kaydında kargir ev ve avlusu olarak geçse de kıymet takdiri tarihinde yapılan incelemede taşınmaz parsel üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, parselin boş arsa vasfında olduğu tepit edilmiştir. Taşınmaz parsel topografik olarak yaklaşık %2-4 eğime sahip geometrik olarak amorf bir şekle sahiptir. Elektrik, su, telefon ve bütün alt yapı hizmetlerinin tamamından faydalanmaktadır. İmar planı içerisinde kalmakta olup, bitişik nizam 4 katlı yapılaşma kat sayısına tabi, konut ve ticaret alanı içerisindedir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir tel, çit, bahçe duvarı ve benzeri yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Yozgat İli Şefaatli İlçesi Bahçelievler Mahallesi 96 Ada 9 Parsel
Şefaatli / YOZGAT
Yüzölçümü : 562 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaza ait tapu kaydında bulunan mevcut şerhler
1. Satış Günü : 09/02/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 09/03/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ŞEFAATLİ ADLİYESİ 1.KAT KORİDORU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/12/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.