YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÇALIŞTAYI

 17 Kasım 2019 Pazar (3 hafta önce)
 237
Mehmet Ali ÇAKIR
Mehmet Ali ÇAKIR

YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ÇALIŞTAYI

  Gücümün yettiği, dilimin döndüğü her ortamda paylaşırım; üniversitelere sadece para kaynağı gözüyle bakılmaz. Üniversitemiz olacak, şu kadar eğitim öğretim personeli, bu kadar idarî personel, şu kadar bin öğrenci ve onlar şehre  şu kadar ekonomik kazanç bırakacak,  denilemez. Üniversite olunca elbette bunlar da yanı sıra gelir.

  Üniversitelerden asıl olarak beklentimiz, önce kendi şehrimizin, ülkemizin, bilim, kültür, sanayi vs. alanlarına yapacakları katkılar ve kayda değer olanlarının da dünya bilim ve kültür dünyasına sunulmasıdır. Ancak bu şekilde şehirlerin, ülkelerin ve insanlığın gelişmesine katkıda bulunabilirler. Bilim dünyasının ve insanlığın eriştiği medeniyet seviyesinin bulunduğu yer de ağırlıklı olarak üniversitelerin çalışmaları sonucu olmuştur.

  Bozok Üniversitesi’ne de bizler bu gözle bakmalı, üniversitemiz de bunu kendisine vaz geçilmez bir görev kabul etmelidir.

  Bu beklentilerimize yönelik üniversitemizin yaptığı çeşitli faaliyetlere şahit olmak da bizleri sevindirmektedir. Bu çerçevede en son olarak 15-16 Kasım tarihlerinde, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile yazımın başlığını taşıyan bir çalıştay gerçekleştirildi.  Daha önce de benzer sempozyumlar, paneller ve çalıştaylar yapılmıştı.

 Yozgat'ın nüfusu, coğrafi yapısı, kültürü ve folkloruyla ilgili Yozgat Valiliği tarafından bastırılmış il yıllıkları vardır. Yozgat Belediyesi'nin destekleriyle çıkan yayınlar vardır.  Yozgat’ı seven, gönül veren şahısların da Yozgat tarihi ve kültürüyle ilgili eserleri, akademisyenlerin çalışmaları ve kitapları mevcuttur. Bu konuda çok yönlü ve en kapsamlı çalışma ise Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. Yılı münasebetiyle Türk Ocakları Yozgat Şubesi tarafından çıkarılan,  Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı isimli hacimli eserdir. Bunları teker teker saymak bu yazının konusu değildir.

  Yozgat gibi hızlı göç veren ve nesiller arasında sözlü kültür aktarımı imkânının olmadığı illerde, bütün değerlerin kayıt altına alınması gerekir. Kaldı ki söz uçar yazı kalır. Bu bakımdan Yozgat'ın  her yönüyle kayıt altına alınması önemlidir.

  Yapılan her türlü etkinliğin kendince değerlidir ancak bir iki güne sığdırılan ve sınırlı saatler çerçevesinde yapılan çalışmalar, beklenen sonucu vermez.

  Bunun için daha kapsamlı ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Benim kanaatim bu çalışmaların  Bozok Kültürü ve Tarihi Araştırmaları Enstitüsü gibi kurumsal bir çatı altında yürütülmesidir. Üniversite bünyesinde böyle bir yapının olduğu söylenmektedir ancak gelinen noktada yapılan işlerin yetersizliği de herkesin ortak kanaatidir. Dişe dokunur çalışmalar için, bütçe kaynakları oluşturulmalı, çalışmaları koordine edecek bir yetkili atanmalı, çalışma alanları ve konuları belirlenip alanında yetkin kimselere görev dağılımı yapılmalı, yapılacak işler bir takvime bağlanmalı ve düzenli olarak raporlanmalıdır. Bu sayede gerçekten ciddî eser veya eserler ortaya çıkabilir.  Bu çalışmayı yapacak olanların emeklerinin karşılığının verilmesi de önemlidir. Bu işi bedelsiz yapacak olanlara ise şükran borcumuz eksik olmayacaktır.

 Yapılan çalıştayda dikkatimi çeken ve üzücü olan husus, çalıştay duyurusundaki isimlerin bir çoğunun toplantıya iştirak etmemiş olmalarıdır. Muhtemelen çok önemli mazeretleri vardır. Toplantıya katılımın azlığı gazete haberlerindeki resimlere de yansımıştır.

Bozok Üniversitesi'ni bu toplantıda sadece Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Naci Şahin ve İ.İ.B.F, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden; Askerî, Siyasî ve Harp Tarihi alanlarında uzmanlığı olan Dr. Öğr. Üyesi Hülya Toker   temsil etmişlerdir.

  Adı Yozgat Tarihi ve Kültürü Çalıştayı olan etkinliğe, Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü'nün gösterdiği ilgisizlik ise ayrıca dikkatimizi çekmiş  ve sebebi merak konusu olmuştur. 

  Yozgat'ın kültür ve tarihinin açığa çıkarılması konusunda Sayın Valimizin samimi gayretlerine inanıyorum;  bu iş,  şehremaneti görevini üstlenmiş belediyemizin aslî görevlerinden sayılır; üniversite ise bilgi ve akademik çalışmalar bakımından en yetkin kurumumuzdur. Ortaya çıkacak eser hepimizi mutlu edecektir.

  Dileriz bu etkinlik de yasak savma kabilinden bir etkinlik olarak kalmaz. Toplantıda ele alınan ve değerlendirilen konular üzerinde titizlikle durulur, alınan kararlar uygulamaya konulur ve kapsamlı bir Yozgat Kütüğü ortaya çıkar.

 

 

 

 

 

Yorumlar