Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Yozgat’ta  ilkokul ve yükseköğretimde kalma süresi 2022 yılında 17 yıl olarak gerçekleşti.
EĞİTİM GÖSTERGESİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Muhtemel Eğitim Süresi 2018-2022 verilerini paylaştı. Muhtemel eğitim süresi (MES), ilkokul itibarıyla eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel yıl sayısını ifade ediyor ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Cinsiyet Gelişim Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi gibi çalışmalarda kullanılıyor. Ayrıca, UNESCO tarafından uluslararası bir eğitim göstergesi olarak da kabul ediliyor.
RESMİ VERİLER
UNDP ve UNESCO tarafından Türkiye düzeyinde üretilen MES, ulusal politikalara da yön verebilmesi amacıyla, ilk kez TÜİK tarafından bu haber bülteni ile il düzeyinde resmi istatistik olarak üretildi. UNESCO 2021 yılı sonuçlarına göre ilkokul-yükseköğretim eğitim seviyesi için MES dünya ortalaması 12,6 yıl, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri ortalaması 16,8 yıl ve Türkiye ortalaması 19,7 yıl oldu. Bu çalışma sonuçlarına göre ise 2021 yılı için Türkiye'de MES 18,8 yıl olarak hesaplandı.
Muhtemel Eğitim Süresi (MES), ilkokul itibarıyla eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel yıl sayısını ifade eden istatiksel veriler ilk defa bu yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı. 
MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ
İllere ve cinsiyete göre okul öncesi eğitim bakımından muhtemel eğitim süresi Yozgat’ta 2021'de 1,5 yıl oldu. Bu süre erkeklerde 1,5, kadınlarda 1,5 yıl olarak hesaplandı. Yozgat’ta 2022 yılında muhtemel eğitim süresi okul öncesi eğitimde 1,6 oldu. Türkiye ortalaması olan 1,6'nın üzerindeki bu süre Yozgat’ta erkeklerde 1,6, kadınlarda 1,6 yıl olarak hesaplandı.
Yozgat’ta ilkokul - ortaöğretim bakımından muhtemel eğitim süresi 2021 yılında 11,7 oldu. 2021 yılında erkeklerde 11,8, kadınlarda 11,6 yıl olarak hesaplandı. Kentte 2022 yılında muhtemel eğitim süresi ilkokul - ortaöğretimde 11,9 yıl olurken, bu süre erkeklerde 12, kadınlarda 11,8 yıl olarak hesaplandı.
İlkokuldan yükseköğretime kadar Yozgat’ta muhtemel eğitim süresi, 2021'de 17,4 yıl olurken, bu süre erkeklerde 17,7, kadınlarda 17,1olarak kayıtlara geçti. Yozgat’ta 2022 yılında muhtemel eğitim süresi ilkokuldan yükseköğretime kadar 17 yıl olarak hesaplanırken, bu süre erkeklerde 17,2, kadınlarda 16,9 yıl oldu.               REŞİT ÜNAL