Yozgat’ta girişimde bulunmak isteyen kadınlar için kaçırılmayacak fırsat.
Girişimci kadınlara mikro kredi

Küçük sermayelerle kendi işinizi kurmak isteyen kadınlara mikrokredi imkanından yararlanmaları çağrısı yapıldı. Yozgat Mikrofinans Şubesi’nde kredi kullanan dar gelirli kadınlar, almış oldukları kredilerle; üretim, ticaret, işletme sahipliği, hayvancılık ve tarım gibi işlerle uğraşıyor.
Yozgat başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek için 200 binden fazla kadına 1 milyar lirayı aşkın mikrokredi veriliyor.
Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alma hedefini gerçekleştirmede de önemli bir rol oynayacak kadının iş gücüne katılımı konusunda çalışma yapılıyor.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül önderliğinde, finansal sıkıntının azaltılması ve Yozgat’ın da arasında yer aldığı Türkiye’de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor.
Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus’un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor.
Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Yozgat Şube Müdürü Ahmet Arslan, “Uygulamada, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınların, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli olduğunu ve mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verilmesi esas alındı. 5 kişilik gruplar halinde uygulanan mikrokredi programında, yoksul kişinin beyanı dışında hiçbir evrak istenmiyor. Programda, grup uygulanması sayesinde gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olması ve dayanışması sağlanıyor” dedi. SEVİLAY KAYAASLAN

Yorumlar