AK Parti insan hakları komisyonu çalışmalarına başladı
İnsan haklarına istişare

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hacer Güçlü, insan haklarını koruyan ve destekleyen bir anlayış içerisinde olduklarını belirterek, istişare ile insan hakları ihlallerinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hacer Güçlü ve komisyon üyeleri Hatice Eraslan, Remzi Açıkgöz ve Senem Avcı, Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Çetin Mermertaş ile bir süre sohbet ettiler. Ziyarette, insan hakları konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hacer Güçlü, insan haklarına yönelik bir çalışma programı hazırladıklarını söyledi. Programın yaklaşık 3 ay süreceğinin altını çizen Güçlü, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve yerel basın nezdinde ziyaretler yapacaklarına değindi. Güçlü, insan hakları konusunda bir rapor hazırlayacaklarını belirterek, bir eylem planı üzerinde durduklarını hatırlattı.
Güçlü, “İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir. İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir. Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez. Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir. Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme özellikle bunun altını çiziyorum, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır. Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır” dedi.
İnsan hakları meselesinin herkesin ortak meselesi olduğuna dikkat çeken Güçlü, belirli aralıklarla ziyaret turları yaparak toplumun her kesimini dinleyeceklerini ifade etti.
İnsan Hakları Başkanı Güçlü ayrıca yerel basının insan hakları konusunda da önemli katkılar sağladığına vurgu yaparak teşekkür etti.
SEVİLAY KAYAASLAN

Yorumlar