Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Temel Aile Bilinci Eğitimi” projesi kapsamında, on üç ilçede din görevlilerine yönelik seminerler düzenlendi.
“Temel Aile Bilinci” semineri verildi

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Temel Aile Bilinci Eğitimi Semineri’ne, imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.
Seminerde; “Kur’an ve Sünnet Işığında Aileyle İlgili Temel Ahlaki İlkelerin Kazandırılması”, “Ailem ve Ben”, “Ailemde Bir Çocuk Var”, “Ailemde Bir Genç Var”, “Ailemde Bir Yaşlı Var”, “Ailemde Bir Engelli Var”, “Akrabalarım Var”, “Ailenin İletişim Dili”, “Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum”, “Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum”, “Ailemde Merhamet İstiyorum”, “Ailem Dağılmasın”, “Ailede İffet ve Mahremiyet”, “Ailede Şiddetin Önlenmesi”, “Aileyi Tehdit Eden Riskler ve Ailenin Güçlendirilmesi”, “Aile İçi İletişimin Önemi ve Bu İletişimin Güçlendirilmesine Yönelik Farkındalığın Artırılması” konuları işlendi.
İl Müftüsü Salih Sezik, açılış konuşmasında seminerin iki aşamadan oluştuğunu, ilk aşamada imam hatip ve müezzin kayyımlara verilen seminerlerde sunulan bilgilerin, ikinci aşamada onların eliyle cami cemaatine aktarılacaktır.
Müftü Sezik, din görevlilerimiz toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkânına sahiptir. Ailelerinden başlayarak toplumun bütün kesimlerine temel aile bilincini ulaştırmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Yorumlar