Milletvekili Başer, il genelinde gerçekleştirilen tarımsal yatırımlara dikkat çekti
TKDK, TARIMA  VİZYON GETİRDİ

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olduğuna dikkat çekerek, tarım ve hayvancılığa yönelik sağlanan destekler ile tarımın merkezi olacağını söyledi.
Tarımsal yatırım
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayinin Yozgat’ın gelişimine ışık tutacağını ifade etti.
Yozgat’ın Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olduğunun altını çizen Başer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Yozgat’a önemli destekler ve katkılar getirdiğine dikkat çekti.
Milletvekili Başer,
TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü’ne IPARD II 10. Başvuru Çağrı Döneminde besi ve süt ahırı, et ve süt işleme, balık işleme ve meyve sebze işleme alanlarında toplam yatırım tutarı 178 Milyon TL olan 36 adet proje başvuru yapıldığını hatırlattı.
TKDK’nın Yozgat’a ekonomik açıdan girdi sağladığına değinen Başer, tarım alanındaki değişim ve dönüşüm sürecinin TKDK ile birlikte hızla gerçekleştiğini bildirdi.
AK Parti dönemi öncesinde köyde ve kırsalda yaşayan insanların kaderine terk edildiğini ve üvey evlat muamelesi gördüğünü vurgulayan milletvekili Başer, AK Parti insan olgusuyla hareket ederek, hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik reformları hayata geçirdiğini, çözüm odaklı uygulamaları başlattığını kaydetti.
TKDK, vizyon getirdi
TKDK’nın tarım ve hayvanlığa yeni bir bakış açısı getirdiğine dikkat çeken Başer, yatırımların desteklenmesi ve yatırımcının yaşadığı sermaye sorununu da ortadan kaldığını vurguladı.
Milletvekili Başer, “ TKDK, Etten süte, meyveden sebzeciliğe kadar tarımın her alanında hem vizyon çizen ve hem de desteklerle kırsal kesimde verimliliği öne çıkaran bir yapılanmadır. Kırsal kesime samimi ve yürekli bir yaklaşımın eseri, bilgi çağıyla bütünleşen bir ekonomi üslubudur. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye tarımında yeni ve çağdaş bir ufuktur. TKDK yapılanmasıyla birlikte kısa adı IPARD olan, AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelerine yönelik uyguladığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni hayata geçirilmiş, çiftçimiz, besicimiz her alanda yeni bir destek imkânına kavuşturulmuştur. Bu bileşen çerçevesinde proje çağrıları yapılarak, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye yönelik yatırımların artışı sağlanmıştır. Hibe destekleri artık bir elitin, bir seçkinin yararlanma alanı olmaktan çıkarılmış, kırsalda üretime odaklanan herkes ve her kesimin yararlanmasına imkân tanınmıştır” dedi.
36 proje sunuldu
Milletvekili Başer, IPARD II 10. başvuru çağrı döneminde de tarımsal yatırımlar için önemli projeler alındığına değinerek, “Et ve süt üretimi yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında toplam yatırım tutarı 84. Milyon TL olan 26 proje, süt toplama, et ve süt ürünleri işleme, balık işleme ve meyve sebze işleme sektörleri kapsamında ise toplam yatırım tutarı 93. Milyon TL olan 10 adet proje başvurusu alındı” şeklinde konuştu.
465 milyon TL yatırım
TKDK aracılığıyla Yozgat’ta modern tarım ve hayvan tesislerinin kurulduğunu ifade eden Milletvekili Başer, bugüne kadar 465 Milyon TL tutarında yatırım sağlandığını aktardı.
Milletvekili Başer, “Yozgat 537 proje ile sözleşme imzalayarak, 42 il içinde en çok hibe veren illerden biri oldu. 537 projeye yaklaşık 253 Milyon TL hibe sağlanarak Yozgat’a sektör bazında; 94 süt üretim tesisi, 49 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, 1 süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 299 bitkisel üretim işleme ve pazarlama projesi, 43 arıcılık projesi, 11 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler projesi, 18 kırsal turizm tesisi, 1 su ürünleri üretim tesisi, 4 makine parkı, 7 yenilenebilir enerji tesisi, kazandırıldı” diye konuştu. REŞİT ÜNAL

Yorumlar