Türkiye'nin önemli tarım bölgeleri arasında bulunan Yozgat’ta yerli ve milli çeşit buğday, arpada hasadı yapıldı.
Yerli buğdayda hasat zamanı

Yozgat’ta yerli ve milli ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında daneme parsellerinin hasadı yapıldı.
Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşit buğday arpa deneme ekimlerinden olumlu sonuç alındı.
Yerli buğdayların hasadı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün teknik personeli tarafından yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sağlamak ekilen buğday ve arpa hasadının yapıldığını söyledi.
İl Müdürü Özkaya, ““Geçen hafta tarla günü yerli ve milli buğday-arpa çeşitlerimiz çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtılmıştı. Tarla günü yapılan alanda 2 çeşit çalışma vardı. Birincisi Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ekilen 100’er m2’lik deneme parselleridir. Diğeri ise çiftçi şartlarında ekimi yapılan 5’er dekarlık demonstrasyon parselleridir.
Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün çeşitleri deneme parsellerinin hasadı enstitü teknik personeli ve İl Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapıldı. Çiftçi şartlarında yapılan demonstrasyon ekimlerinin hasatları ise önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Hasat yapılan deneme parsellerinden çok güzel sonuçlar alındı. Çiftçilerimize bu çeşitleri ekmeleri konusunda tavsiye ediyoruz” dedi.

Yorumlar