BİZ DE BÖYLE…

 13 Ocak 2022 Perşembe (1 hafta önce)
 189
Çetin MERMERTAŞ
Çetin MERMERTAŞ

Umut ile karamsarlık arasında bir çizgi var.
Dün söylenenlerin.
Bugün yansıyanların.
Yarınların beklentisine dönüşüyor.
Umutsal bakışın,
Karamsarlık gerçeğidir.
*
Söylem ile eylemlerin çakışıyor.
Niyet açılımları yapılıyor.
Samimiyetler sorgulanıyor.
Yapısal sistem içerisinde.
Yozgat'ı şahlandırmak.
Yozgat'a yön çizip.
Uçuşa geçirmek.
Hayal ile gerçeklik arasında sıkışıveriyor.
*
Biz de böyle...
*
Yozgat'ın kalkınması.
Yozgat'ın gelişmesi.
Yozgat'ın yerel bazlı bakışıyla alakalı.
Yerel düşünüp.
Genel yürümek.
Bir noktadan sonra kör düğüme dönüyor.
Yani.
Yerel sahiplenilirken.
Genele kaymak bize has.
*
Yerel güçlenmedikçe.
Hayallerinizi gerçekleştiremezsiniz.
*
Siyasal bakış içerisinde.
Bürokratik yaklaşımda.
Yereli 'hiç' edip.
Görmezlikten gelip.
Genelden yol almaya kadar gidiyor.
Bugün.
Mevzuat içerisinde.
Yönetmelik.
Genelge kılıfına saklanıp.
İnisiyatif almaktan.
Sorumluluktan kaçan.
Zihniyetlerin.
Yozgat'a katkısı da elbette beklenemez.
*
Siyasetin bürokrasileştiği.
Bürokrasinin siyasallaştığı.
Anlayışın hakim olduğu kentte.
Yerelin ne denli öncelik olduğu.
Fotoğraf karelerine yansıyan.
Paylaşımlarla da ortaya konmaktadır.
*
Bir şeylerin değişmesi zor olacaktır.
Ama imkansız değildir.
*
Yerel bazlı gelişim hamlesi.
Yerel bazlı kalkınma planı.
Yerel bazlı programlar hazırlanmalıdır.
'Yerel kalkınma'ya dem vuranlar olacaktır.
Mevzu bu değildir.
Yozgat'ın yaşadığı 'niyet', 'samimiyet' özelinde.
Siyasallaşan bürokrasi yapısının 'yerel' önceliğini kabul etmesidir.
Ancak o zaman.
Yozgat için ortaya konan haritalar.
Yozgat için çizilen yollar.
Amacına ulaşacak.
Ekonomik alanda ilerleme olacaktır.
İstihdam alanda hedef tutturulacaktır.
*
Herkes işine göre hareket ettiğinden.
Yozgat'ın her yeni bir başlangıç aktarılmaya çalışılıyor.
'Yerel'den de tepkiler.
Şikayetler kesilmiyor.
Biz de böyle.
*
Anlatabildim mi?

Yorumlar