Sempozyumun açılış programında BİLSEM Müdürü ve Proje Koordinatörü Nurullah Mahmut Öner ile Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç tarafından yapılan tanıtıcı bilgilerden oluşan selamlama konuşmalarından sonra, davetli konuşmacılar Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya söz verildi. 


EĞİTİM EMEK İSTER
 Proje Koordinatörü ve BİLSEM Müdürü Nurullah Mahmut Öner yaptığı “Notice My Ability, Steer My Future!” (Yeteneğimi Fark Et, Geleceğime Yön Ver) Proje Kapanış Sunumunda proje kapsamında süreç içerisinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve karşılaşılan zorlukları nasıl aştıklarını da anlatarak deneyim paylaşımında bulundu. Eğitimin iç ve dış paydaşları niteliğindeki hedef gruplara yönelik yapılan eğitici çalışmaların önemli br boşluğu doldurduğu ortaya kondu.
HER İNSAN BİRİCİKTİR
 Sempozyum açılış programı için sunum yapmak üzere davet edilen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata "Kendini Tanımada Proje Tabanlı Çalışmanın Önemi" başlığı altında etkileşimli bir yolla yaptığı sunumda her çocuğun mizacında var olan ve açığa çıkartılmayı bekleyen ona özgü yanlar olduğuna vurgu yaptı. Proje Tabanlı Yaşamanın insanın kendisine ayna tutması, kendisine projeksiyon tutması, kendisinde var olanları açığa çıkartması ve kişinin kendisini tanıması bakımlarından etkilerini örneklerle izah eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocuklarda var olan beceri ve yeteneklerin farkında olmak onları bu doğrultuda cesaretlendirmek ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler haline getirebilecek eğitimler vermenin önemli olduğunu ortaya koydu.
 KONUŞMALAR İLGİ ÇEKTİ
 Bilgi ve tecrübe aktarımı niteliğindeki sunumların ilgiyle izlendiği gözlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın farklı hedef gruplara yönelik yürüttüğü çalışmalardan da haberdar olan katılımcılardan bazıları yaptıkları değerlendirmelerde; sempozyum açılışına katılan liseli gençlerle kurulan iletişimin ve anlatılan konuların onlar için çok uygun olduğu, hiç sıkılmadan dinlendiği, dinamik bir anlatım olduğu, dinleyicilere karşı kullanılan esprili dilin altında ciddiyetin saklandığı, harika bir sunum olduğu, özellikle yetenek konusunu kendi çocukluğundan örneklerden alıp bu güne taşıma biçimi ve olaylar arası geçişlerin çok güzel olduğu, içimizdeki potansiyelin öneminin gerçekçi örnekler ve samimi bir anlatımla ortaya konduğu, hayallerin ne denli önemli olduğunun ikna edici biçimde ifade edildiği, kendini tanımada proje yürütme basamaklarını kullanmanın en etkili yöntemlerden biri olduğunun, bir şey olmaktan ziyade bir şey yapmanın daha mühim olduğunun, öğretmenin yol gösterici olduğu öğrencinin ise o yolu yürüyecek kişi olduğunun, hayallerin öğrenci için o yönde yeteneği olduğunu gösterebileceğinin ortaya konduğu ve zihinlerde yeni düşünceler için tetikleyici olduğu belirtildi.
                         HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi