Necmettin Erbakan Üniversitesi AR-GE & İNOVASYON Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen çevrimiçi seminerde (webinar) Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje konularına ilgi duyan gençlerin sorularını cevaplandırdı.
 Topluluk Başkanı Ahsen Karaman’ın öncülük ettiği ve moderatörlüğünü yürüttüğü seminer 2 Nisan 2024 Salı akşamı “Google Meet” üzerinden gerçekleştirildi ve toplantıya uçak ve uzay mühendisliği başta olmak üzere endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi teknik mühendislik dallarında eğitim görmekte olan yaklaşık 25 öğrenci katıldı.
 Özelde fen ve mühendislik öğrencileri için TÜBİTAK Programlarına yönelik olarak düşünülen “Proje Hazırlama Stratejileri” konulu söyleşide Prof. Dr. Mustafa Böyükata, genel bir proje döngüsü yönetimi ve nitelikli proje konusu seçiminden sonuç odaklı çalışma süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Katılımcıların beklentileri doğrultusunda ekiplerin proje hazırlama hususunda eksik olduğu noktaları tamamlamak, TÜBİTAK destek programlarından mühendislik alanına uygun olanları tanıtmak ve stratejiler belirlemek açısından işe yarar pratik yolları gösterdi ve taktikler verdi. Gençlere kılavuzluk edecek noktalara değindi.
 Öncü bilim insanlarının yaptığı çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Günümüz dünyasında hem üniversite öğreniminde hem de iş hayatında takım çalışmalarına daha fazla ihtiyaç duyuluyor” dedi ve proje ekibinin önemine değinerek proje süreçlerinde yer almanın kendilerini gözlemlemeleri, kendilerine has yeteneklerini fark edip açığa çıkartmalarını, iletişim ve birlikte iş yapma gibi pek çok becerilerini güçlendirip geliştirmelerini sağlayacak faaliyetler olarak görmelerini de önerdi.
 Hayalleri ve ilgi alanlarıyla derslerde işlenen konuları birleştirerek geliştirecekleri fikirlerin projeler yoluyla eyleme dönüştürülmesini izah eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, hayal gücünün potansiyelleri keşfetmeye yardım edeceğini, hedeflere ulaşmaya yardımcı olup kolaylaştıracağını, yeni fikirlerin doğmasına ve yenilikçi çözümlerin bulunmasına imkân tanıyacağını ifade etti.
 Bilim ve teknoloji okuryazarlığı gibi kavramlara da değindiği konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerden gelen yorum ve sorular ışığında verdiği bilgiler arasında, hem güncel konularda hem de kendi alanlarıyla ilgili konularda proje yapılabileceğinin ve bu iki durumda de kendi gelişimlerini desteklemiş olacaklarının altını çizdi.
 TÜBİTAK – 2209 programlarına proje başvurmayı düşün ve daha önce bu programlar kapsamında proje yapmış olan öğrencilerin de yer aldığı buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin elde ettikleri proje çıktılarıyla TÜBİTAK – 2242 gibi proje yarışmalarına da başvuru yapmalarını önerdi.
 İlgiyle takip edilen seminerin yararlı olduğunu belirten ve ilerde yüz yüze eğitim etkinliği de düzenlemeyi arzuladıklarını belirten gençler kendileri için zaman ayırıp yol gösterici bilgiler paylaşması sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler.
         HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi