Sorgun  İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat,  hayvanın aynı özgün tanımlama numarası beyan edilemediği durumlarda hayvan sahibi tarafından taahhütname verilmesi halinde hayvanlar ‘tanımsız hayvan’ olarak kabul edileceğini belirterek,  bu durumda hayvan sahibine uyarınca idari para cezası uygulanacağını söyledi.
Canbolat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişiklikleriyle ilgili bilgi verdi. Canbolat, “Öncelikle alınan kararlarla yaşanabilecek olumsuzluk ve aksaklıkların önüne geçilmesi ve tüm hayvanların takibi ile salgın hastalıkların yayılmadan kontrolünün sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda alınan kararlarla, kulağı veya her iki kulağı tanımlama amacıyla delinmiş ancak tek veya her iki kulağında da kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler belirlendi. Daha önce özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde tanımlama numarası tespit ve ispat edilemeyen hayvanların ‘tanımsız hayvan’ olarak kabul edilmesi sağlandı. Bakanlığımızca belirlenen korunmuş bölgeler hariç olmak üzere hayvanın aynı özgün tanımlama numarası beyan edilmesi. Bunun beyan edilemediği durumlarda hayvan sahibi tarafından taahhütname verilmesi halinde hayvanlar ‘tanımsız hayvan’ olarak kabul edilecektir. Bu durumda hayvan sahibine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak olup, hayvanlar yeni tanımlama numarasını içeren kulak küpesi ile tanımlanacaktır” diye konuştu.
Canbolat “Yönetmelik değişikliğiyle hayvan sahiplerinin düşen, kaybolan veya silinen kulak küpelerini geç bildirmeleri veya hatalı numara bildirmeleri nedeniyle mükerrer kulak küpe numaralı hayvanların ortaya çıkması önlenecektir. Böylece; düşen kulak küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını içeren yenisinin takılması beklenmeden yetiştiricilerimizin bekleme süresi kısaltılmıştır. Yeni kurulan ve kurulacak olan yol kontrol noktalarında yapılacak kontrollerde tespit edilmesi muhtemel, yönetmelik hükümlerine uymayan hayvanların tespit edilmesi durumunda; idari veya adli süreçlerin uzaması, hayvanların yerinde karantinaya alınması işlemlerinde fiziki yer yetersizliği, yediemin konusunda sıkıntıların yaşanması, nakil süresinin uzaması ve hayvan refahına uyulamaması ile ilgili sorunların aşılması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.
                        HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi