İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce  bakanlık bütçesinden yıllar  bazında tahsis edilen ödeneklere bağlı olarak, belirlenen konularda proje hazırlayacak derneklere mali destek sağlanacak.
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini destekliyor. 2024 yılı proje başvuruları 21 Şubat 2024 tarihi itibariyle başladı.
Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu,  aranan şartları taşıyan ve belirlenen  aile, trafik bilinci, çevre, afet, sosyal girişimcilik şehit yakınları  ve gazilerin desteklenmesi insan hakları, eğitim, kültür, uyuşturucu ile mücadele gibi belirli konularda  proje hazırlayan derneklere mali destek sağlanacağını söyledi.
Yurtlu, Proje hazırlanırken, kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi,  toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,  toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, proje başvuru rehberine uygun olarak hazırlanmış olması kriterleri, göz önünde bulundurulacağını vurguladı.
Yurtlu, “  Proje hazırlamak isteyen dernekler,  başvurularını elektronik ortamda dernek yöneticilerinde mevcut olan kullanıcı adı ve parola ile PRODES ( Proje Destek Sistemi)  üzerinden bildirecekler ve valiliğimizce  ön incelemeyi müteakiben bakanlığa sunulacak,  bakanlığımız nezdinde oluşturulan bağımsız  değerlendiriciler kurulunca sonuca bağlanacak ve kabul edilen projelere destek sağlanacak. Başvurular yıl içerisinde devam edecek olup, belirli bir süre kısıtlama olmayacak” dedi.
2024 yılı ı proje yardımları için desteklenecek konular ise şu şekilde:
Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması, Kamu-STK iş birliği ve STK’ ların karar alma mekanizmalarına aktif katılımının sağlanması, İnsan hakları ve demokrasi, Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi, Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, Göç ve uyum, Gönüllülük, Sosyal girişimcilik, Afet bilinci, Trafik bilinci, Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi, Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi, İstihdamın arttırılması, Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, Eğitim, kültür, sağlık ve spor, Tarihi ve kültürel değerlerin korunması, Hayvan hakları, Çevre ve doğal yaşamın korunması.
                       HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi