Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin,  Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkın bu konuda duyarlığının artırılması bakımından büyük önem taşıdığını dile getirdi.
Engelli vatandaşların mümkün olan en iyi sağlık seviyesine sahip olabilmeleri ve kaliteli sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizen Şahin, “halkımızın sağlık düzeyinin yükseltmesi ve geliştirilmesi için bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan insanların sağlıklarının korunmasına ve ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerini kolay erişebilir bir şekilde almalarına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Yenidoğan İşitme Taraması, Fenilketonüri, Biyotidinaz ve Hipotiroidi Taraması, Gelişimsel Kalça Displazisi Erken Tanı ve Tedavisi, Kistik Fibrozis ve Konjenital Adrenal Hiperplazi Taraması, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Taraması, Hemoglobinopati Taramaları, Erken Yaş Taramaları (kırma kusurları, işitme taramaları) programları sürüyor.
Bunlara ilave olarak beş yaş altındaki çocuklarda kaza ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla da 2015 yılından beri “Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı” yürütülüyor. Bu programların yanı sıra 2012 yılında yayımlanan “Sağlık Kurumlarında Engelliler İçin Temel Ulaşılabilirlik Rehberi” ile sağlık kuruluşlarımızın engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirilmesi sağlandı.
Hastanelerimizde görev yapan 10 bin 937 personelin, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde işaret dili eğitimi almasını sağlamıştır.
Eve ya da yatağa bağımlı hastalarımıza uzaktan sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması Yozgat’ta da hayata geçirilmiştir.
Sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastaların hizmet alımlarını kolaylaştıracak, işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel (hostes hizmeti) temin edilmesi, poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasına uygun hareket edilmesi sağlanmıştır.
ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) uygulaması üzerinden işitme engelli vatandaşlarımız ile işaret dili kullanarak iletişim kurulması sağlanmış; hastaneler, aile sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden randevu alınması kolaylaştırılmış, işitme engelli vatandaşlarımızın hekim ile işaret dili kullanarak iletişim kurmalarına imkân sağlanmıştır.
Benzer şekilde görme ve işitme yetersizliği olan kişiler için e-Nabız web sitesindeki menüler, klavye veya klavye ara yüzü üzerinden çalıştırılabilecek şekilde ayarlanmıştır.
Engel durumu olsun ya da olmasın ebeveynler, e-Nabız’da yer alan “Çocuklarım” bölümünden 18 yaş altındaki çocuklarının sağlık verilerine erişebilmekte, çocukları için aşı/doktor randevusu alabilmektedir.
Engelliliğin önlenmesi, engellilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılması ve engellilerin kendi haklarının bilincine varması konuları çok sektörlü bir iş birliğini gerektirmektedir” Engelli olmak kim senin kendi tercihi değildir. Engelli yurttaşlarımızın sorunlarını ve yasadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurmamız ve bir gün bizimde engelli bir insan olabileceğimiz gerçeğini unutmamamız gerekir. Engellilerimiz ve ailelerinin yasadıkları sorunlar toplumun ve tüm insanların ortak sorunudur. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebep le değil; insan oldukları için onurlu bir yasamı hak etmektedirler. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yasamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon basta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının ve çağdaş toplum olmanın gereğidir" dedi.         SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi