Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesinde borcu olan sigortalı ve işverenler için mart ayında başlayan başvuru süreci 31 Temmuz tarihinde son buluyor.
5510 sayılı Kanun çerçevesinde genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da 'Gelir testine hiç başvurmayanlardan' 31 Temmuz 2023 tarihine kadar, gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirebilecek. 
Gecikme cezası ve gecikme 
zammı siliniyor
2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu 7440 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek, yalnızca ana para borcunun ödenmesiyle borç kapatılabilecek.
Borcu olanlar, 31 Aralık 2023'e kadar 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
28/12/2022 tarihli 6620 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla kendi nam ve hesabına çalışanlar ile 5510 sayılı Yasanın 60. maddesi (g) bendi çerçevesinde olup Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların, 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmeleri sağlandı.
Yozgat SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar 31 Temmuz’a kadar gelir testine başvuru yapabileceklerini söyledi. Keskin, "Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (4 bin 471,50 TL) altında çıkar ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ilk tescil tarihinden itibaren silinecektir” dedi.
GSS prim borcu e-devlet üzerinden 
öğrenilebiliyor
Söz konusu uygulamadan faydalanmak isteyen kişilerin e-devlet üzerinden 'Borç dökümü' yazarak borçlarını sorgulayabileceğini belirten İl Müdürü Keskin, “Kişiler ayrıca en yakın il ya da merkez müdürlüklerimizden bilgi alarak borçları bulunmaları halinde ikamet ettikleri ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi için 31 Temmuz’a kadar müracaat edebilirler” ifadelerini kullandı.
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi