MMO Yozgat İl Temsilcisi İhsan Salman, MMO’nun yurt içinde ve yurt dışında makina, endüstri, imalat, işletme, mekanik, mekatronik, otomotiv, sanayi, sistem, üretim, uçak, havacılık ve uzay mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplayan mesleki bir oda olduğunu ifade etti.
Salman, “MMO bünyesinde son yıllarda çok popüler olan ve tercih edilen mühendisliklerin mensupları bulunmaktadır. Çok sayıda gencimizin hayatlarında en önemli kararı verecekleri, kendileri ve ülkemiz açısından bu anlamda en önemli dönemlerden birisinin içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin kendilerine en uygun mesleği seçmeleri; hem kendileri açısından hem de ülkemizin gelişmesi ve gelişmiş ülkeler içerisinde kendine yakışan en güzel yeri gelecekte alması için hayati öneme sahiptir. Meslek seçimi, geleceği bu günden başlayarak planlamak ve yönlendirmek anlamına gelir. Günümüzde, yüz binlerce genç bir üniversiteye yerleşerek bir meslek sahibi olmak için uğraş vermektedir. Bu gençlerin birçoğu da üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş sahibi olma sıkıntısı içindedir. Kişinin meslekleri ve kendini tanıyarak uygun bir programa yerleşmesi gelecekte işini kolaylaştıracak başarı ve mutluluğunu arttıracaktır” dedi.
Salman, “Okul seçimi öğrencinin geleceği ile ilgili olarak seçeceği mesleklere göre bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Ülkemizde meslek bilincinin henüz oluşmadığını ve insanlarımızın çoğunlukla bilinçsizce bir mesleğe veya iş alanlarına yöneldikleri aşikardır. Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için izleyebileceği belirli basamaklar vardır. Bunlardan bazıları; kişinin yeteneklerinin belirlenmesi, ilgi alanlarının belirlenmesi, iş değerlerinin belirlenmesi, kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve ilgi duyulan mesleklerin incelenmesidir. Mesleklerin incelenmesinde ise; meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler, çalışma ortamı, çalışma şartları, çalışanlarda aranan nitelikler, mesleğe hazırlanma, ilk işe giriş, meslekte ilerleme, kazanç, iş bulma imkanı ve mesleğin geleceği gibi soruların cevaplanması ve irdelenmesi gerekir. Bu anlamda herhangi bir meslekle ilgili olarak en doğru bilgi o meslek sahibinden veya o mesleğin bağlı bulunduğu odalardan alınabilir. Meslekle ilgisi olmayan kişi veya kurumların vereceği bilgiler çok sağlıklı olmaz, mesleğin gerçeklerini ve durumunu yansıtamaz, kitabi bilgilerle mesleklerin gerçeklerini bilmeden o meslekle ilgili gençlere bilgilendirme yapmaya kalkmakta çok hatalı ve yanlış olur. Sadece o mesleğin içerisinde olanlar gerçek bilgileri verebilir. Bu sebepten dolayı meslekle ilgili en doğru bilgi meslek sahiplerinden veya bu meslekleri temsil eden kurum-kuruluşlardan alınmalıdır” diye konuştu.
MMO İl Temsilcisi Salman, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri öncesi, mühendisliğe ilgili üniversite adaylarının odaya ulaşarak makina mühendisliği dallarıyla ilgili destek alabileceklerini ifade etti. 
Üniversite adaylarının tercih döneminde hayalini kurduğu bölümleri seçmelerinin önemine vurgu yapan Salman, hedefledikleri bölümleri tutturamayacağını düşünen adayların acele etmeden, ne istediğini bilerek karar vermeleri gerektiğini kaydetti.
Öğrencilere mezun olduklarında istihdam olanağı olan meslekleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Salman, bilimsel bilgiye dayanan mühendislik mesleği, üniversite giriş aşamasında en çok tercih edilen bölümlerin başında geldiğini sözlerine ekledi.

Editör: Hakimiyet Gazetesi