Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Alakoç, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin 2024 yılı başı itibariyle uygulamaya gireceğini belirterek, inşaat demir üreticileri, ithalatçıları, yapı müteahhitleri, bayiler, tüccarlar ve toptancıların İDİS Portalına kayıt yaptırmaları çağrısı yaptı.
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Alakoç, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin 2024 yılı başı itibariyle uygulamaya gireceği uyarısında bulundu.
İnşaat demiri üretim hattından çıktığı an, özel güvenlikli işaretlerle kayıt altına alınacak ve üretim, ithalat, laboratuvar testleri dahil olmak üzere tüm süreçler titizlikle takip edilecek. 2024 yılından itibaren, İDİS'e kayıt yaptırmayan inşaat demirleri ticaret yapamayacak.
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Alakoç, İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğ kapsamında kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin (inşaat demiri, çimento, hazır beton ve benzeri) takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkede yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması ve bu çerçevede, öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesinin amaçlandığına değindi.
Alakoç, “Mezkûr Tebliğ’in geçici 1.maddesinde “İnşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01 Ocak 2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur.” Hükmü gereği İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) yazılımı tamamlanmış, kayıt ekranları tüm paydaşlara açılmıştır. İnşaat Demir Üreticileri, İthalatçıları, Yapı Müteahhitleri, Bayiler, Tüccarlar ve Toptancıların İDİS Portalına kayıt yaptırarak 01 Ocak 2024 tarihinde İDİS’e geçmeleri gerekiyor” dedi.
İDİS NEDİR?
İDİS, inşaat demirlerinin her aşamasını izleyerek denetim sağlayacak. Ürünler üretim hattından çıktığında özel güvenlikli işaretlerle kayıt altına alınacak ve sonraki aşamalarda da takip edilecek. İDİS, sadece üretim ve satışı değil, yapı denetçilerinin denetimini de kolaylaştıracak. Bu sistemle vergi kaybı ve haksız rekabet engellenecek. İDİS'e kayıt olmak, 2024 yılından itibaren zorunlu olacak. Üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, bayiler, tüccarlar ve yapı müteahhitleri, bu sisteme kayıt yaptırmak zorunda kalacaklar. İDİS, özel güvenlikli etiketlerle çalışacak ve bu etiketler kopyalanamaz özelliklere sahip olacak. Ayrıca mobil cihazlarla yapılan denetimler sayesinde inşaat demirlerinin hareketleri kayıt altına alınacak ve bu sayede kayıt dışı işlemler engellenecek. İDİS, Türkiye'de inşaat sektörüne önemli bir katkı sunacak ve kayıt dışılığın önüne geçilmesine yardımcı olacak. Ayrıca platform, sektöre önemli veriler sağlayarak daha şeffaf bir yapı oluşturacak. 
                        ÇETİN MERMERTAŞ

Editör: Hakimiyet Gazetesi