Gündemin ilk maddesinde, İl Özel İdaresi Kanunu'nun 47. maddesi ve Mahalle İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 40. maddesi gereğince hazırlanan teklif yazısı Plan Bütçe ve Komisyonuna havale edildi. Bu konuyla ilgili detaylı görüşmelerin ilgili komisyon tarafından yapılması kararlaştırıldı.
Gündemin ikinci maddesinde ise, Aydıncık ilçesi mütevelli heyetinde görev yapmak üzere genel meclisçe seçilen üye Fatih Çıtak'ın, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde genel meclis üyesi olarak seçilmesi sonrasında yerine Fuat Keskin'in mütevelli heyeti olarak seçildiği belirtildi.
Gündemin üçüncü maddesinde Çekerek’te bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan baraj ve göletlerde hangi çeşit su ürünlerinin yetiştiriciliği hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Üyesi Burhan Orhan Bulucu tarafından rapor okundu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.
Bulucu raporla alakalı yaptığı açıklamada, “Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek barajı Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce inşaatına başlanıldığı ve 2011 yılında su tutulmaya, 2014 yılında da su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı kapsamına alınmıştır. Baraj havzasının Çekerek ilçesine ait Dört köyün tamamı ve Sekiz köyün de bir kısım arazileri üzerinde olduğu, Çekerek çayı üzerinde kurulu sulama, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak 103 metre yüksekliğinde bin 310 göl hacimli, 4450 gölalanı, bin 392 gölalanı, su kotu 858 m, minimum işletme kotu 820 ve 5 bin 123 metrekare yağış alanına sahip kil çekirdekli kaya dolgu bir barajdır. Sulama alanı olarak Yozgat, Tokat, Amasya, Çorum ili ve Çekerek, Zile, Reşadiye, Maşat, Mamure, Merzifon, Geldingen ovalarıdır. Sulanacak Maxsimum Alan 653 bin 230 dekar, tahmini Enerji üretimi 50 milyon kw/saat olup ülke sıralamasında 10’ncu sıradaki bir barajımızdır. Bitkisel Üretim Bazında Ülke Ekonomisine Katkısı; Sulama kanallarının yapılmasını müteakip yukarıda belirtilen alanlarda Yumrulu bitkiler (Soğan Patates), Yem Bitkileri (Yonca, Korunga Mısır Silajı, Tritikale vs) ekimleri sonucu yapılacak sulamada birim alanda verim artışı ile yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Bu arada göç önlenecek ve yerinde istihdam sağlanacaktır. Su Ürünleri Yetiştiricilik kapasitesi yüzey alan itibari ile baraj göl aynasında etütler neticesinde üretim alanları belirlenmiştir. İleri zamanlarda barajda suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin stabil hale gelmesine müteakip bu miktar a yükselerek artacaktır. Hâlihazırda kapasitesi 11 adet kafeste Alabalık işletmesi mevcut olup, yıllık üretim kapasiteleri bin 380 ton/yıldır. Yıllık bin tonun çok üzerinde alabalık üretimi olmaktadır. Su ürünleri kapsamında Gümüş 115 bin kilogram, Sazan 37 bin kilogram, Alabalık 2 bin kilogram, Kerevit 10 bin kilogram ve Şiraz 32 bin kilogram olarak balık türleri avlanmaktadır. Yetiştirilen alabalıklar ile avlanan gümüş balıkları ilimiz Sarıkaya ilçesinde bulunan su ürünleri tesisinde gerekli olan işlemesi yapılarak, Avrupa ülkelerine (Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Portekiz. İtalya ve Yunanistan) pazarlanmaktadır. Avlanan sazan türleri ise orta doğu (Arap) ülkelerine soğutulmuş olarak pazarlandığı gerek yerinde yapılan ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.
Gündemin son maddesinde, Yerköy’de bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları ile okulların ne gibi ihtiyaçlarının olduğu hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Komisyonu Başkanı Ramazan Dolgun tarafından rapor okundu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Dolgun yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yerköy ilçesinde bulunan Şehit Muhammed Ali OCAK ilkokulunun iç cephe boyanmasına, elektrik prizlerinin değiştirilmesi, pencere kol ve fitillerinin değiştirilmesi ve lavabo musluklarının değiştirilmesine, Şehit İbrahim Yıldız İlkokuluna engelliler için WC yapılması, okul bahçesine kilitli parke döşemesinin yapılması ile okulun dış cephesinin boyanmasına ihtiyaç vardır. Şehit Şaban Karadoğan ortaokulunun on iki adet sınıf kapılarının değiştirilmesi, bahçe düzenlemesi için 150 metre kare bordür taşına ihtiyaç olduğu, futbol sahası için 450 metrekareye yetecek kadar beton alımına ve okul korkuluklarının erozyona uğramaması için yeteri miktarda boya malzemesi alınarak boyanması gerekmektedir. Sekili Şehit Osman Pekşen ilköğretim okulunun zeminin fayans yapılması, sınıf pencere ve kapılarını değişiminin yapılması, elektrik tesisatının yenilenmesi, okulun iç ve dış cephesinin boyanması ve kalorifer panel peteklerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu, ilçede bulunan diğer ilköğretim kurumlarına bağlı okullarının genel durumlarının iyi olduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır.” Haber Merkezi 
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi