İŞKUR yerel düzeyde yılda en az bir defa İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) gerçekleştiriyor. 229 firmayı kapsayan İPA 14 Temmuz’da tamamlanacak.
İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, işgücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak, yayınlamak, arz ve talebinin belirlenmesine yönelik işgücü analizlerini yapmak İŞKUR’un görevleri arasında yer aldığını söyledi. 
İl Müdürü Yıldız, “İPA ile yerel düzeyde kısa dönemli işgücü talebi eğilimleri belirlenmesi, Aktif İşgücü Piyasası Politikalarını ihtiyaca uygun planlaması için veri derlenmesi, yerel düzeyde genel olarak işgücü piyasası talep verilerini içeren temel bir rapora ulaşmak hedefleniyor. Böylelikle sektörün ihtiyaç duyduğu meslekler belirlenecek.Bu araştırma çerçevesinde tespit edilen açık işler ile temininde güçlük çekilen ve gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin veriler, Yıllık İşgücü Eğitim Planı hazırlanırken, ilgili mevzuat gereği dikkate alınmakta, kurs, program ve bölümler bu araştırma sonuçlarına göre açılıyor. Bununla birlikte, bu yıl araştırma çerçevesinde dijital dönüşüm, bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, sanal gerçeklik, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi teknolojik veriler toplanacak olup, firmaların bu alandaki eğilimleri ve bu mesleklerdeki ihtiyaçların değerlendirilmesi hedeflenmektedir” dedi.
                     SEVİLAY KAYAASLAN

Editör: Hakimiyet Gazetesi