Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, sözleşmeli iken kadroya atanan öğretmenlerin, üç yıllık hizmet süresini tamamlama şartı aranmaksızın mazerete dayalı yer değişikliği hakkından faydalandırılmalarını talep ettiklerini aktardı.
Şerefli, 
7433 sayılı Kanun’la 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici 48. maddede, “Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir” hükmü bulunduğunu hatırlattı.
Şerefli, “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi çerçevesinde, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos’ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos tarihlerinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda bakanlığın mazerete dayalı yer değişikliği kılavuzu açıklaması beklenmektedir.
Bakanlıkça önceki yıllarda yayımlanan kılavuz hükümlerinde, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken öğretmen kadrolarına atananlara, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesindeki öğretmen kadrolarına atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmaları şartı aranmaksızın il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliğinde bulunma hakkı verildiği bilinmektedir.
Bu nedenle, 657 sayılı Kanun’un geçici 48. maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmen iken öğretmen kadrolarına atananların, öğretmen kadrolarına atanmış olmaları, mazerete dayalı yer değişikliği hakkı kapsamına alınmaları için yeterli görülerek sözleşmelilikte veya sözleşmelilik dâhil hizmet süresinde üç yılını tamamlama şartı aranmaması konusunda düzenleme yapılmalıdır” dedi.
                             SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi