Sağlık-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Sağlık-Sen 7. Dönem 7. Başkanlar Kurulu Toplantısına 3. bölge illerin başkanları katıldı. Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu’nun da katıldığı  toplantıda gündeme getirilen başlıca konular aşağıda sıralanmış olup genel değerlendirme toplantısında sahada karşılaşılan sorunlara karşı çözüm önerileri dile getirildi.
Sahada yaşanan sorunlar, atılması gereken adımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Genel Merkez Yönetimi ve şube başkanları çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.
Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, Sahada Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının ilettiği, çözüm bekleyen Sendikal ve güncel konularda bilgi paylaşımı yaptıklarını aktardı.
 Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunun, toplantıda en çok üzerinde durulan konuların başında geldiğinin altını çizen Eroğlu, Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, dinlenme haklarının korunması ve iş yükünün adil bir şekilde dağıtılması gibi konular detaylı bir şekilde tartışıldığını kaydetti.
Eroğlu, toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Birçok  sağlık kuruluşunda yaşanan personel eksikliği, hem hizmet kalitesini düşürüyor hem de mevcut çalışanların iş yükünü artırıyor. Bu sorunun çözümü için yeni personel alımları ve mevcut personelin daha verimli kullanılması üzerine çeşitli öneriler sunuldu.
Sağlık çalışanlarının maaş ve ek ödemelerinin iyileştirilmesi, motivasyonu artırmak adına önemli bir konu olarak gündeme getirildi. Özellikle gece nöbetleri ve yoğun bakım gibi zorlu çalışma koşullarında ek ödemelerin artırılması gerektiği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, güncel  sağlık bilgileri ve teknolojilerinin takip edilmesi için çeşitli eğitim fırsatlarının sunulması planlandı. Sağlık çalışanlarının yoğun iş temposu ve stresli çalışma ortamları nedeniyle psikolojik destek ihtiyacı olduğu vurgulandı. Bu konuda yapılacak çalışmaların, çalışanların iş performansını ve genel yaşam kalitesini artıracağı ifade edildi.”           
                          HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi