İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin “7 Nisan Dünya Sağlık Günü” nedeniyle  açıklama yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 7 Nisan ‘Dünya Sağlık Günü’ olarak belirlemesi ve bugünü takip eden 7-13 Nisanında ‘Dünya Sağlık Haftası’ olarak kutlandığının altını çizen Şahin "Sağlık sorunlarını önleme, erken saptama, şartları iyileştirme, sağlığın nitelikli ve ulaşılabilir olması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve bunların geniş kitlelere ulaşması adına önemlidir. Sağlığın eşsiz değeri bu vesileyle kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öncülüğünde, bugün tüm dünyada fiziksel, zihinsel ve duygusal iyilik teşvik edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Sağlık ırk, din, politik görüş, ekonomik ve sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir. 1950 yılında Sağlık Günü tüm dünyada ilk kez kutlanmıştır. Sağlıklı ve kaliteli yaşamı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği belirlenmiştir. Bu çerçeve kutlanan gün ve haftada, insan ve halk sağlığı ile ilgili bir tema seçilerek, bu konu çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. İnsanların mutlu, huzurlu ve başarılı olabilmeleri öncelikle sağlıklı olmalarına bağlıdır. Müdürlüğümüz tarafından bu kapsamda; sağlıklı yaşam ve sağlığın önemi konusunda insanların bilinçlendirilerek hastalanmadan önce gerekli tedbirlerin alınması, sağlıkla ilgili bilgilerin geniş kitlelere ulaştırılması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütülmekte, sağlıklı olmanın önemi çeşitli etkinliklerle gündeme getirilerek vatandaşlarımız bilinçlendirilmektedir" dedi.
2024 Dünya Sağlık Günü Teması
Şahin, Dünya Sağlık Günü'nün 2024 yılı temasının  “Sağlığım Hakkımdır" olduğunu belirterek, mesajının devamında ise şunları belirtti:
"Herkesin sürdürülebilir bir dünyada, barış ve refah içinde sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemektedir. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Çağımızda sağlığımız için tehdit oluşturan hastalıkları iyi bilmemiz ve bu konuda bilgi sahibi olmamız çok önemlidir. Sağlık, ayrı ayrı her bir insan için önemli olduğu kadar, huzurlu ve mutlu bir toplum içinde son derece önemlidir. Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olmasının yolunun sağlıklı nesillerin yetişmesiyle mümkün olacaktır. Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur.
DSÖ’nün açıklamasında belirttiği üzere, dünya çapında milyonlarca insanın sağlık hakkı giderek daha fazla tehdit altına giriyor. Hastalıklar ve afetler ölüm ve sakatlık nedenleri arasında büyük yer tutuyor. Çatışmalar yaşamları mahvediyor; ölüme, acıya, açlığa ve psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Fosil yakıtların kullanılması hem iklim krizini tetikliyor hem de temiz hava soluma hakkımızı elimizden alıyor.
Sağlık; Ruhen , bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir.
Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlarda sağlıklı olur. Bir ülkede hastaların  tedavi edici kurumların başarısının yanı sıra halk sağlığı yada koruyucu sağlık kurumlarının başarısı ve çalışmaları çok önemlidir.
Çağımızın insanlığı tehdit eden sağlık sorunlarının başında Obezite ve Madde Bağımlılığı gelmektedir.
Obezite, kalp,karaciğer,psikiyatrik gibi  kronik hastalıklara sebep olmaktadır. Obezite sorunu yemek yeme alışkanlıklarımızı ve düzenli spor yapılarak çözülebilecek bir problemdir. Özellikle ABD başta olmak üzere tüm dünyada obezite ile  savaş devam etmektedir. Ülkemizde obezite ile mücadelede ki  Sağlık Bakanlığı’nın  başarısı takdirle karşılanmaktadır.
Madde bağımlılığı bireyleri, toplumları ve insanlığı tehdit eden hastalıkların başında gelir. Sigara kullanımı da madde bağımlılığı arasına girmektedir. Narkotik madde kullanımının  tüm dünyada yaygınlaşması psikolojik hastalıklardan tutunda bir çok kronik hastalığı da beraberinde getirir. Bu konuda bir çok sivil toplum örgütü ve bir çok ülke hükümetleri savaşa devam etmektedir.Türkiye’nin sağlık alanındaki başarıları vatandaşlarımız kadar , tüm dünyanın da ilgisini çekmiştir.”  HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi