SGK Yozgat İl Müdürlüğü, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için, 2023 yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı gerçekleştirecek.
SGK İl Müdürü Adnan Ünal, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile işverenlere veya çalışanlara sosyal güvenliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri hakkında bilgi verilmesini amaçladıklarını söyledi.
İl Müdürü Ünal kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri ve bu kapsamda kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi ile birlikte rehberlik ve farkındalık faaliyetleri yaparak toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalara başladıklarını ifade etti. 
Kayıt dışı istihdamla mücadelede rehberlik ve bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri ile sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesinin hedeflendiğine değinen İl Müdürü Ünal, Rehberlik ve bilinçlendirme faaliyetlerini Ticaret ve Sanayi Odası, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Ziraat Odası ve Esnaf Odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarını kapsayacak şekilde yürütüleceğini kaydetti.
Bilgilendirme ve Rehberlik faaliyetleri kapsamında kayıt dışı istihdam, sahte sigortalılık ile daha etkin bir şekilde mücadele edileceğini belirten İl Müdürü Ünal, “Sektör temsilcileri ziyaret edilerek kayıt dışı istihdamın sakıncaları, istihdam teşvikleri, işveren yükümlülükleri, yabancı çalışanların sosyal güvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında bilgi verilecek. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin ekonomiye verdiği zararların giderilmesi amacıyla vatandaş odaklı bir yaklaşımla geniş katılımlı bir iletişim ağının oluşturulması için meslek kuruluşlarının dışında yerel medya ve üniversite öğrencileri bilgilendirilecek.
Yapılacak ziyaretlerde sigortalı çalışan kişi ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği, cenaze yardımı, emzirme ödeneği, geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri ve yaşlılık aylığı gibi çeşitli ödeneklerden faydalanabileceği aksi taktirde emekli olma hakkının olmayacağı, işsizlik sigortasından faydalanamayacağı, ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalacağı bilgisine dikkat çekilecek. 
Ayrıca işverenin kayıt dışı işçi çalıştırması halinde yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanacağı, sigorta prim teşviklerinin durdurulacağı, yaşanacak iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda devlete ve işçilere karşı ağır idari ve adli yükümlülüklerle karşılaşacağına ilişkin bilgilendirme yapılacak” dedi.
                     ÇETİN MERMERTAŞ

Editör: Hakimiyet Gazetesi