Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılacak değişiklikle silah taşıma ruhsatı verilebilecek meslek mensupları arasına Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyeleri de dahil edilecek.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in "Taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması için çalışma başlattı.
Planlanan düzenlemeyle taşıma ruhsatı verilebilecek meslek mensuplarının kapsamı genişletilecek.
Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş oda, birlik, federasyon, konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine seçildikleri dönem içerisinde silah taşıma ruhsatı verilecek.
Türkiye'de 2 bin 995 oda ile bin esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunurken düzenlemeyle, kapsam dahilindeki 30 bin kişi harç ücretini ödeyerek taşıma ruhsatı alabilecek.
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi