Uluslararası üniversite sıralama indekslerinden SCIMAGO Institutions Rankings tarafından yapılan 2023 yılı sıralamalarına göre Yozgat Bozok Üniversitesi, geçen yıla oranla büyük bir ilerleme kaydetti.
Farklı performans ölçütlerine göre yapılan sonuçlara göre, Türkiye’deki 134 üniversitenin yer aldığı SCIMAGO 2023 araştırma sıralamasında (Research Rank) Yozgat Bozok Üniversitesi, Enerji  (Energy) alanında 9’uncu sırada yer aldı.
SCIMAGO Institutions Rankings tarafından yapılan 2023 yılı sıralamalarına göre 134 üniversite arasında Makine Mühendisliği alanında (Mechanical Engineering) 10’uncu; İnşaat Mühendisliği (Civil and Structural Engineering) alanında 20’nci; Fizik ve Astronomi (Physics and Astronomy) alanında ise 10’uncu sırada yer aldı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, sıralamayla ilgili yaptığı açıklamada Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan bir üniversite olduğunu belirterek şunları söyledi: “Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda bilgiyi üretmeyi ve ürettiği bilgiyi her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yönetmeyi bir görev edinmiştir. Ulusal ve uluslararası başarı sıralamalarında üniversitemizin başarısı takdire şayandır. “Kararlılıkla, Başarıya…” ilkemizi esas alarak yaptıkları bilimsel çalışmalarla uluslararası arenada üniversitemizi görünür kılan tüm öğretim elemanlarımızı emeklerinden dolayı kutluyor, Üniversitemizin başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi