Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından akıllı şehir konseptine uygun daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir konsepti hedefiyle “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi” hayata geçiriliyor.
Akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak proje ile mevcut yapı stokunun tespiti ve takibi, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesi sağlanacak. Proje, ayrıca deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin yönetiminde de fayda sağlayacak. 
Hasar tespit çalışmalarında doğru veriye hızlıca ulaşılacak
Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve daha erken müdahale imkânı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak. Tüm bunlarla beraber, tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konumsal verileri sağlayacak. 
Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.
Vatandaşların ilave bürokrasiden kurtarılması sağlanacak
Projeyle; işlem süreci, kadastro veri kalitesinin arttırılması, mimari projelerin taranarak modellenmesi ve 3 boyutlu fotogrametrik şehir modellerinin oluşturulması sağlanacak. Ayrıca binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ile de vatandaşların ilave bürokrasiden kurtarılması sağlanacak.
Veriler, çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek
“3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde de 3 boyutlu görüntü ile alan büyüklüğü, cephe, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri vatandaşların kullanımına sunulabilecek. 
İskânlı ve iskânsız binaların takibi yapılabilecek. Elde edilen teknolojik veriler ve çıktılar ise çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek.                İHA
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi