Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. 
İl Müdürü Özkaya, Tebliğe bağlı olarak hazırlanan 2024 yılı başvuru dönemine ait tarıma dayalı yatırımlar uygulama esasları ve eklerinin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandığını hatırlattı.
İl Müdürü Özkaya, başvuruların internet adresinden online olarak yapılacağını ve 19 Şubat 2024 tarihinde son bulacağını vurguladı. İl Müdürü Özkaya, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın (KKYDP) yürütülmekte olduğunu ve yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını aktardı.
İl Müdürü Özkaya , "Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 2006 yılından itibaren uygulanmaktadır. Program dâhilinde 2024 yılı içerisinde bitkisel ve hayvansal ürünlerin tarımsal sanayide değerlendirilmesine, tarımsal ürünlerin muhafaza edilmesi için gerekli olan çelik silo ve soğuk hava depolarının yapımına, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, mantar üretimi ve sera gibi tesislerin inşası ile buralarda üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir” dedi.
Ayrıca kentte katma değer oluşturabilecek el sanatları ve zanaatkârlık faaliyetlerinin de destekleme kapsamında olacağını, yatırım yapmak isteyen başvuru sahiplerini İl Müdürlüğüne davet eden İl Müdürü Özkaya, bu program ile yeni yatırımların ekonomiye kazandırılması, mevcut işletmelerin ihtiyaçlarının sağlanması ile birlikte bu tesislerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi üretim projeleri de destekleme kapsamında değerlendirileceğini belirtti.           SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi