Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, işletmelerin her yıl doldurduğu ’yıllık işletme cetvelleri’nde son tarihinin 30 Nisan olduğunu hatırlattı.
Sanayi Sicil Sistemine dahil olarak Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5.maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her takvim yılının dördüncü ayının son gününe  kadar bildirim mecburiyetleri bulunduğunun altını çizen Möhür, Sanayi Siciline kayıtlı işletmeler 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 no.lu Tebliğin 11’inci maddesi uyarınca,  30 Nisan 2024 tarihi saat 24.00’e kadar Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi   https://sanayisicil.sanayi.gov.tr  adresi üzerinden (e-devlet ile giriş yaparak) elektronik ortamda vermelerinin gerekli olduğuna dikkat çekti.
Möhür, “Yıllık İşletme Cetvelleri zorunlu hallerde taahhütlü posta, kargo ve elden İl Müdürlüğüne iletmek suretiyle de verebilmektedir. Zamanında ve doğru girişlerin sağlanması için son günlere bırakılmaması önem arz etmektedir. Sistem 7 gün 24 saat açık olduğundan dolayı mesai saatleri dışında ve hafta sonları da girişler yapılabilmektedir.
Yıllık İşletme Cetveli girişine başlanıldığı halde “İl Müdürlüğüne Gönder”  butonuna basılmayarak gönderme işlemi tamamlanmayan cetveller Kanun’un 5 inci maddesi gereğince gönderilmemiş sayılacaktır.
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ve Sanayi Sicil İşlemleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi için İl Müdürlüğümüze ait 444 61 00’dan (26606 ve 26614 ) no.lu telefonlardan sanayi sicil birimi ile iletişime geçilebilmektedir.2023 yılı için 30 Nisan 2024 tarihi saat 24.00’e kadar kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalara 8 bin 322 TL idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin mağdur olmaması bildirimlerini yapmaları önemlidir” dedi.                                 
                                 SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi