İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar,  Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) Marmara ve İstanbul depreminden etkilenecek sanayicilerin güvenli bölgeye taşınmasına yönelik aldığı kararları hatırlatarak, Yozgat’ın da plana dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar,  Yozgat’ta yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.  Kayalar,  ülkenin ve Yozgat’ın sorunlarını sıralayıp, çözüm önerilerinde bulundu. Kayalar, İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya kaydırılması noktasında alınan kararlar için gerekli çalışmaların hayata geçirilmediğine işaret etti.  Kayalar, bu çerçevede yapılması gerekenleri sıraladı.
Milletvekili Kayalar, “endüstriyel dönüşüm” dediği proje kapsamında deprem riski düşük illerin sanayi şehrine dönüştürülebileceğini ifade etti.
Milletvekili Kayalar,  Marmara Bölgesi ve İstanbul depreminden etkilenecek olan sanayicilerden isteyenlerin Anadolu’daki illere kaydırılması konusunda kararlar alındığına değinerek,  Orta Anadolu’da üretim yapmak isteyen sanayicilere Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya gibi illerin önerildiğine vurgu yaptı.
İYİ Parti Milletvekili Kayalar,  deprem riskinin az olduğu,  ulaşım ve lojistik anlamında fırsatlara sahip Yozgat’ın da dahil edilmesini gerektiğini belirtti.
DEPREM RİSKİ YOK
Milletvekili Kayalar, Yozgat’ın deprem riski en az olan illerden birisi olduğunun altını çizerek, “Yozgat ilini ele aldığımız zaman, yani bu dört ilan edilen il, hepsi çok iyi oldu, ilan edilmesi de çok iyi oldu ama bu dediğimiz şekilde desteklenmesi lazım, bölgesel planla. Şu ana kadar destekler yok. Yozgat ilinin de, bu daha önce açıklanmış olan, 17 Ağustosta açıklanmış olan karara ilave edilmesini ve bu Meclis araştırmasında da görülecektir ki en uygun olan illerdendir. Çünkü deprem riski azdır. Bende şimdi bütün deprem raporları da var, hepsi yanımda. Bu deprem raporlarına göre fevkalade deprem riski az olan bir ilimiz” dedi.
 ALT YAPI KURULMASI LAZIM
Milletvekili Kayalar,  İstanbul’da inanılmaz bir sanayi sektörünün olduğuna değinerek,  oradan bu tarafa sanayi kaydırılacaksa ona göre bir altyapıyı yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Milletvekili Kayalar, “Sanayi bölgelerinin içerisinde, teknokentleri yapmamız lazım. İş gücü yetiştirecek olan eğitim kurumlarını kurmamız lazım. Bunun çıraklıkla ilgili, kurslarla ilgili, eski tabiriyle endüstri meslek liseleriyle ilgili ve üniversitelerle iş birliği yapılacak şekilde, üniversiteyle eğitimle birlikte iş birliği yapılacak. 
Bütün bunların hepsi göz önüne alınmalı. Bunun dışında da, bu bölgelerde -bakın, organize sanayinin üstünde ifade ediyorum- belki yapı olarak sanayi tesisleri yapılıp bu göç edecek, nakledilecek olan sanayi kuruluşlarına verilmeli hazır binalar. Veya uzun süreli kiralamalar yapılmalı. Çünkü bugün ifade ettiğimiz üç dört ildeki organize sanayi bölgelerindeki arazi neredeyse İstanbul ile aynı fiyatta. Yatırımcı araziye mi para verecek, yatırımcı sanayici o sanayi kuruluşunu gerçekleştirirken içindeki makine ekipmana mı para verecek, bunlarla ilgili hangi banka borçlarıyla karşı karşıya kalacak. Bunların hiçbirisi göz önüne alınmadan ve kolaylaştırılmadan siz sadece karar alarak, işte “Sanayiyi İstanbul’dan Anadolu’ya kaydırıyoruz” demeniz hiçbir şey ifade etmez ve etmiyor. Bizim geniş bir teşvik programı uygulamamız lazım. Bu teşvik programı içerisinde, süreç içerisinde o sanayi tesislerinin İstanbul'dan bu tarafa yani Anadolu’ya kaydırılmasıyla ilgili finans problemlerinin çok değişik şekilde çözülmesi gerekir. Buralarda normal bir üretim yapan sanayici gibi, ‘zaten sanayici şu anda yüksek faizlerden çok sıkıntı içerisinde’ o şekilde kabul edilemez. Sanayicimizin yeni bir finans, yeni bir teşvikle desteklenmesi gerekiyor ve bu arazilerin edinilmesinden, yeni ekipman makinelerinin alınmasından, iş gücünün Anadolu’ya aktarılmasından ve yeni yatırımla dünya içinde rekabet edebileceği sektörlerin belirlenerek bu sektörler üzerinden çalışmaların yapılması gerekir” diye konuştu.
YOZGAT’A 
SAVUNMA 
SANAYİ
Milletvekili Kayalar, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde savunma sanayine yan sanayi olarak hizmet eden kuruluşların bulunduğunu kaydetti.
Milletvekili Kayalar, “savunma sanayi ile ilgili Orta Anadolu fevkalade önemli bir bölgemizdir. Bu bölgede, özellikle savunma sanayinin teşvik edilmesi, gerçek anlamda teşvik edilmesi fevkalade büyük önem taşıyor. Mesela, Yozgat’ta da şimdi bizim organize sanayi bölgemizde savunma sanayine yan sanayi olarak hizmet eden kuruluşlarımız var. Bunlar yurt dışına ihracat da yapıyorlar ama bunların hepsi kendi imkânlarıyla ve çok zor şartlar altında bunları yapıyorlar. Demek ki bizim insanımız, bizim girişimcimiz, bu İstanbul'da da olabilir, Türkiye'nin diğer yerlerinde de olabilir, bu depremle birlikte daha planlı, daha güzel, daha gelişecek olan yatırımlar başlarsa bunları fevkalade güzel şekilde yapabilecek olan Türk sanayicisi ve Türk girişimcisi insana sahibiz. Bu da bir ülkenin en büyük zenginliğidir” ifadelerini kullandı.
YOZGAT TAM ORTADA
Milletvekili Kayalar, Yozgat’ın lojistik konusunda fevkalade avantajlı bir yer olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
“Yozgat, lojistikle ilgili demir yollarında, taşıma demir yolları ve yüksek hızlı trende, aynı şekilde gene yeni yapılmakta olan hava alanıyla birlikte, kara yollarıyla birlikte lojistik konusunda fevkalade avantajlı bir yerdir. Hatta Türkiye'nin Orta Anadolu’da ama Türkiye'nin en ortasında olan bir yer. Mersin’e, Samsun’a denize olan uzaklığı da aşağı yukarı aynı. İş gücü bakımından her zaman iyi bir eğitim sağlandığı takdirde iş gücünün çok kolaylıkla sağlanabileceği bir yer. Ve alan anlamında yani bir bölgesel sektörlerin konuşlandırılması anlamında, büyük alanlar anlamında fevkalade uygun, bu alanların hepsi bulunabilecek durumda. Bunların hepsi tabii ki bu bölgesel plan içerisinde, endüstriyel plan içerisinde altyapılarının devlet tarafından yapılması ama daha da önemlisi belediyelerin de bunu desteklemesi lazım. Biz, özellikle bu mahalli seçimlerde de Yozgat’ta, Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması, ekonomisinin büyümesi ama hepsinden de önemlisi sosyal yaşamın iyileştirilmesi konusunda fevkalade dikkatliyiz ve bunları halkımızla da paylaşıyoruz.”   SALİH AKGÜL
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi