Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan Yozgat İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından  7 Kasım 2023 tarihinde yapılan inceleme ve 12 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen komisyon toplantısında alınan  2023/1 sayılı Karar ile Ziraat Bankası Yozgat Şubesi’nin Erişilebilir olduğuna karar verildi.
Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Ziraat Bankası Yozgat Şubesi’ni ziyaret eden Mehmet Gürsel Yılmaz’a  Erişilebilirlik belgesini takdim etti.Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık, hayatın akışı içerisinde, kimseye muhtaç olmadan, insan onuruna yakışır bir biçimde yer alması, herkesin hakkı olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkı olduğunu söyledi.
Kayık, “Erişilebilirlik; engelli vatandaşların bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına tam, etkin katılımını sağlamak ve engelli olmayan bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine dâhil olacak şekilde hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere, “evrensel tasarım” ilkesiyle erişiminin sağlanmasıdır.Bu hakkın sağlanması sosyal devlet olmanın gereğidir. Devletimiz sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirerek, çıkardığı düzenlemelerle engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapmıştır” dedi.
Ziraat Bankası Yozgat Şube Müdürü Mehmet Gürsel Yılmaz, "Erişilebilirlik Belgesi" alan ilk ve tek banka şubesi olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Yılmaz, engelli vatandaşların bankacılık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşması için de gerekli düzenlemeler yaptıklarına vurguladı.
                         ÇETİN MERMERTAŞ

Editör: Hakimiyet Gazetesi