Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Aile yapısının korunmasına yönelik yürüttüklerine değinerek, eğitim faaliyetleri yaptıklarını aktardı.
İl Müdürü Topal,  Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yetişkinlere yönelik eğitimler düzenlediklerini ifade etti. 
 AEP ile 2023 yılında 2 bin 349 kişiye, 2024 yılında Mayıs ayı itibari ile 2 bin 515 kişiye ulaşıldığının altını çizen İl Müdürü Topal,  eğitimlerin hız kesmeden köy, mahalle, ilçe ve İl merkezinde devam ettiğini vurguları. İl Müdürü Topal, AEP kapsamında 2012 yılından itibaren toplam 20 bin kişiye ulaşıldığına dikkat çekti.
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu topluluk içindeki en küçük birlik olan aile, toplum için büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren İl Müdürü Topal, “Aile; çocuğun yetiştiği, eğitildiği, geleceğinin şekillendiği, toplumun en temel unsurudur. Ayrıca toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir. Bu nedenle Bakanlık olarak ailenin desteklenmesi, güçlendirilmesi, bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimlerimiz ve çeşitli faaliyetlerimiz devam edecektir.  Aile kurumuna sahip çıkmanın ve onu değerlerimizle uyumlu bir şekilde günümüz şartları dâhilinde güçlendirmenin yolu, yine karşılıklı sevgi, fedakârlık, sorumluluk ve adaletli paylaşımdan geçiyor. Toplum ve devletin devamlılığı için, bu yapıyı korumak ve güçlendirmek gerekir. Bakanlık olarak aileyi koruma ve güçlendirme faaliyetleri, her zaman üzerinde durduğumuz çalışma alanlarımızdan birini oluşturmaktadır. Aile kurumunda olabilecek herhangi bir olumsuzluk toplumu etkileyecek kadar büyük bir güce sahiptir” dedi.
Ailelere yönelik aile içi iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verilmesi amacıyla 5 alanda toplam 28 modülden oluşan Aile Eğitim Programı (AEP) 2012 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan İl Müdürü Topal, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarına dikkat çekti. 
İl Müdürü Topal, “Aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Hukuk alanında yer alan modüllerle aile üyelerinin birbirlerine karşı ve aile dışındaki kişi ve kurumlara karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor.  İktisat alanında yer alan modüllerle aileler ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların doğru ve etkin yönetimi konusunda bilgilendirilirken, sağlık alanındaki modüllerle de aile sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi ve sağlık maliyetlerini en aza indirerek daha güçlü toplum haline gelinmesi hedefleniyor.
Medya alanında verilen eğitimlerle de aile bireylerinin medya karşısında daha donanımlı, bilinçli ve güçlü olabilmeleri, medya ile ilgili hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları ve medyada karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları amaçlanıyor” diye konuştu.
                   SALİH AKGÜL

Editör: Hakimiyet Gazetesi