Amasya Üniversitesi’nde Rektörlük Binasındaki salonlarda 09-10 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen “Akademisyenlere Yönelik Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” hafta sonu olmasına rağmen yoğun ilgi gördü.
 Etkinlik koordinatörlüğünü Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç ve Matematik Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Tevfik Şahin’in yaptığı, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Matematik Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği ve BAP birimi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı tarafından desteklenen programdan 30 civarında akademisyen faydalandı.
Eğitim öğretimin kalitesinin geliştirilmesi doğrultusunda Amasya Üniversitesi öğretim üyeleri  ve lisans üstü öğrenim gören öğrencilere Fen Bilimleri, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanında proje hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanan etkinlikte Amasya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile Prof. Dr. Hamdi Temel, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir gönüllü eğitmen olarak yer aldılar.
Koordinasyonuyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt’un da yakından ilgilendiği toplantıda katılımcılara, TUBİTAK destek programları başta olmak üzere, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan diğer proje destekleri ile ilgili hem tanıtıcı nitelikte hem de yol gösterici nitelikte bilgiler verildi ve proje döngüsü süreçleri anlatıldı.
Çalıştay niteliğinde yürütülen buluşmada proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar, bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli derslerle anlatıldı. Verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalı grup çalışmaları yaptırıldı. Proje döngüsü içerisinde sürece ilişkin aşamalar tartışmalı biçimde ele alındı.
Katılımcılara projelerin kabul ve ret edilme gerekçelerine dair değerlendirmelerde bulunuldu ve eğitmenlerin kedi proje deneyimlerinden örnekler paylaşıldı. Eğitimden yararlanan katılımcılar kazandıkları bilgileri pekiştirici yönde diğer grupların proje taslaklarını inceleyerek kritiklerde bulundu ve bir nevi “panel provası” yaşamaları sağlandı.
Etkinliğe ilişkin katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmelerin bazılarında, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerle tanışma imkanı da bulunulduğu, proje deneyimi olan hocaların tecrübelerini dinlemiş oldukları, eğitime “buz kırıcı” aktivitelerle başlanmasının merak uyandırdığı, monoton bir anlatım olmamasının bütün sunumların ilgiyle dinlendiği ve çok güzel bir akış olduğu, eğitim sürecinde öğretmeye yönelik yaklaşımların çok yapıcı olduğu, farklı eğitimcilerle devam etmesinin, grup dinamiği ile ilerlenmesinin ve beyin fırtınası yoluyla fikir üretme atölyesinin çok iyi olduğu, TÜBİTAK projeleri yazım aşamaları ile ilgili bilgiler edinildiği, disiplinlerarası çalışma sayılabilecek türden ortak proje yazımı deneyimlendiği, gündelik hayatın döngüsünün değişebileceğinin görüldüğü, farkındalık oluştuğu, proje odaklı düşünme ve proje yazma konusunda etkili bir program olduğu ifade edildi. Ayrıca sağlık alanında, fen bilimleri, sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri gibi farklı odak gruplara yönelik daha ayrıntılı proje eğitimlerinin yapılmasının yerinde olacağı da belirtildi.
                          HABER MERKEZİ
 

Editör: Hakimiyet Gazetesi