Araştırmacı yazar Yurtlu, adeta ezber bozarak, Yozgat” isminin menşei konusunda anlatılan, “Hak yozuna yoz katsın” yahut  “jeolojik açıdan Saray Köyü ile Yozgat arası kat kat, yüz kat oluğundan” mütevellid  yazılıp-çizilen bir nevi şehir efsanelerine inat, “Yoz Kabilesinin yurdu” anlamına gelen “Yozgat” adını aldığını vurguladı.  
Yurtlu; “Bolu, Çankırı ve Ankara illerinde de  Yozgat adını taşıyan yerleşim yerlerinin varlığı,  yaygın olarak anlatılanların, gerçeği yansıtmadığını teyit etmektedir” diye konuştu.
Araştırmacı yazar Yurtlu açıklamasında;
“Yozgat ismi;  köken bilimi ( etimoloji)  ve yer adları bilimi  (Toponimi) açısından tetkik edildiğinde “Yoz” ve “Gant” kelimelerinden oluştuğu aşikardır. Dönemin literatüründe “GANT/KAND”   hane, ev, yurt anlamına gelmekte ve  zamanla “ şehir, kasaba”  manası yüklenen bir kelime olup nihai olarak da  muhaffifi şeklini alarak “GAT” haliyle  dilimize yerleşmiştir.  Yoz, Asya civarında yaşayan bir Türk kabilesi olup, bu kabile mensuplarının  bu toprakları yurt edinmesiyle “Yoz”ların yurdu (Yozgat-yozkant; Yozgand) anlamına gelen “Yozgat” adını aldığı gerçeğini; asılsız, söylentilere terk edemeyiz”  dedi.
Zira, Pazargad, Kilmigad (Yıldızeli), Golumbegad, Uzgand, Balgat, Manavgat gibi yerleşim yeri adlarındaki “GAT” son adının/uzantısının aynı köken ve anlamı taşıdığı, hatta (G) harfinin bazan da (K) şeklinde okunup söylendiği de dikkate alındığında “TOKAT” ın da aynı usulle türetildiği gerçeği anlaşılacaktır.
Yurtlu diğer yandan,  Yozgat yöresine ait  başta; Sorgun, Bacılı, Balta, Dambasan ve Eynelli  yer adları olmak üzere  Osmanlıca hatalı okuma/yazma,  ağız, şive ve efsanelere bağlı olarak anlatılıp yazılanların gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.
                           HABER MERKEZİ