Yozgat'ta da yoğun şekilde görev yapan Fahri Trafik Müfettişleri'ne yönelik düzenlemeye gidildi.
İçişleri Bakanlığı'nın Fahri Trafik Müfettişleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 70 yaş sınırının geldiği Fahri Trafik Müfettişlerinin keyfi ceza yazmaları ya da bir yıl boyunca işlem yapmamaları durumunda görevleri son bulacak.
İçişleri Bakanlığınca, "Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve  Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te güncellemeler yapıldı. Kestikleri trafik cezalarıyla vatandaşları kızdıran fahri trafik müfettişleriyle ilgili düzenlemeye gidildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek.
Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.
Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yapılabilecek.
Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması halinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak.
Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.
SINIRLAMA GETİRİLDİ
Müfettişlerin hangi trafik kural ihlalleri hakkında tutanak düzenleyebilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek. 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak.
CEZA KESMEYENLERİN 
GÖREVİ SONLANDIRILACAK
Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen veya trafik güvenliğine katkı sağlamayacak şekilde günlük hayatın olağan akışı dışında tutanak düzenlediği tespit edilen ya da eğitim ve değerlendirme toplantılarına üst üste iki kez katılmayan müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı'nın onayı ile sonlandırılabilecek.
KİŞİSEL BİLGİLER 
GİZLİ TUTULACAK
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin gizliliği esas olacak.
İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkililer gizliliğin sağlanmasını teminen fahri trafik müfettişlerine ait kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ 
NE YAPAR?
1997 yılından beri Türkiye'de uygulanan yöntemde, Fahri Trafik Müfettişi polis ya da jandarmanın bulunmadığı noktalarda trafik denetimi yapıyor. Trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek için bu görevi üstleniyor. Günümüzde İstanbul'da 4 bin 500 civarında Fahri Trafik Müfettişi olduğu biliniyor. 
                 HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi