PERİYODİK BAKIMI YAPTIRIN
Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Möhür, apartmanlar ve iş yerleri gibi pek çok yerde milyonlarca insanı taşıyan asansörlerin aylık bakım periyodik kontrolleri konusunda açıklamalarda bulundu.
Möhür, Yozgat’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan asansör kazasında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, üzücü olayların önemine geçmek için bakım ve periyodik bakımlarının yapılması çağrısında bulundu.
Asansör periyodik kontrollerinin mutlaka yatırılmasının gerekliliğine dikkat çeken Möhür, yıllık periyodik kontrollerinin de önemine değindi.  
Möhür, Asansörler insanların hayatını kolaylaştırdığı kadar, bakımı yapıldığı takdirde tehlikelere davetiye çıkardığını, can kayıplarına yol açtığını vurguladı.
Möhür, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin zorunlu olarak uygulamada olduğunu, bu yönetmeliğe göre bina yöneticilerinin sorumluluklarının olduğunu aktardı. 
Möhür, asansörlü bina sorumlularını uyararak, “Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin yılda bir defa yaptırılması zorunlu olan periyodik ve takip kontrol faaliyetlerinin zamanında yaptırılmasına rağmen güvenli hale getirilmeden kullanıma devam edildiği tespit edilmesi halinde bina sorumlularına veya kat maliklerine “1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun” gereğince idari yaptırım uygulanacaktır” uyarısını yaptı.
DENETİMLER YAPILIYOR
Möhür, “Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin taşındığı asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, piyasaya arz koşullarını kapsayan Piyasa Gözetim ve Denetimleri İl Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Özel binalarda ve kamu binalarında asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan kullanılabilmesini temin etme sorumluluğu asansörün bulunduğu binadaki bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusu mutlaka asansör bakımı hususunda yetkili olan bakım firması ile aylık bakım sözleşmesi imzalamak zorundadır. 06/04/2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım Yönetmeliği”nin 14.Maddesinin (1).fıkrasına göre: “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur” ifadelerini kullandı.
KIRMIZI ETİKETLİ 
ASANSÖRLERE BİNMEYİN
İl Müdürü Möhür, konuyla ilişkin şu bilgileri verdi:
“04/05/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nin 11.maddesindede belirtildiği üzere "Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir." hükmü bulunmaktadır.
A tipi muayene kuruluşu tarafından insan can ve mal güvenliği açısından yüksek risk oluşturan uygunsuzlukları tespit edilerek kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvenli hale getirilmesi için 60 (atmış) gün süre verilen asansörler güvenli hale getirilene kadar bina sorumlusunca kullanıma kapatılmalıdır.
Verilen 60 günlük süre sonunda A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan takip kontrol sonucu güvenli hale getirilmediği tespit edilen asansör ilgili idare (Belediye) tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.
Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin yılda bir defa yaptırılması zorunlu olan periyodik ve takip kontrol faaliyetlerinin zamanında yaptırılmasına rağmen güvenli hale getirilmeden kullanıma devam edildiği tespit edilmesi halinde bina sorumlularına veya kat maliklerine “1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun” gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.”
Möhür ayrıca İl Müdürlüğü olarak olağan ihbar ve şikayet üzerine denetimler yaptıklarını sözlerine ekledi.
                          HABER MERKEZİ

Editör: Hakimiyet Gazetesi